Mieszkańcy Gminy Konopnica!!!

Uprzejmie zapraszamy mieszkańców Gminy, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 21 czerwca 2013r. i nie odebrali pojemników na odpady komunalne. 
Przed otrzymaniem pojemnika, każdy właściciel nieruchomości będzie zobligowany do podpisania umowy użyczenia, na podstawie której otrzyma pojemnik (należy mieć ze sobą dowód osobisty). W przypadku gdy po pojemnik zgłosi się inna osoba, musi posiadać pisemne upoważnienie od właściciela nieruchomości do podpisania umowy i odbioru pojemnika. Zwracamy się także z prośbą o przygotowanie numeru działki na której znajduje się budynek mieszkalny celem uzupełnienia deklaracji. Pojemniki będą do odbioru w Urzędzie Gminy Konopnica od dnia 15 lipca 2013r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00 za wyjątkiem wtorku. W dniu 16.07.2013r. (wtorek) pojemniki będą wydawane w godz. od 8.00 do 18.00. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w przypadku trudności związanych z odbiorem pojemnika, w szczególności przez osoby starsze i niepełnosprawne prosimy o zgłaszanie takich przypadków telefonicznie lub pisemnie do Urzędu Gminy albo u sołtysa wsi. Pojemniki wraz z umowami zostaną do tych osób dostarczone przez pracowników Urzędu.

Wójt Gminy Konopnica
Mirosław Żydek    

Data opublikowania: 09:38, 12 lipca 2013

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności