Harmonogram zebrań wiejskich 2016

Herb gminy Konopnica, biały pół kozioł na granatowym tle
Lp. Nazwa sołectwa Data zebrania Godzina zebrania Miejsce zebrania
1. Radawiec Mały 7.09.2016 r. godz. 1800 u sołtysa
2. Sporniak 12.09.2016 r. godz. 1800 u sołtysa
3. Uniszowice 15.09.2016 r. godz.1800 remiza OSP
4. Tereszyn 15.09.2016 r. godz.1800 remiza OSP
5. Radawiec Duży 16.09.2016 r. godz.1800 remiza OSP
6. Konopnica-Motycz 16.09.2016 r. godz.1800 Świetlica
w Urzędzie Gminy Konopnica
7. Marynin 20.09.2016 r. godz.1800 Świetlica
w Maryninie
8. Zemborzyce Dolne 20.09.2016 r. godz.1900 w szkole Zemb.Ter.
9. Zemborzyce Tereszyńskie 20.09.2016 r. godz.1730 remiza OSP
10. Lipniak 21.09.2016r. godz.1730 u sołtysa
11. Szerokie 22.09.2016 r. godz.1700 remiza OSP
12. Radawczyk Drugi 22.09.2016 r. godz.1800 remiza OSP
13. Kozubszczyzna 23.09.2016 r. godz.1800 Świetlica w U. G.
Konopnica
14. Motycz 23.09.2016 r. godz.1800 w szkole
15. Stasin 26.09.2016 r. godz.1800 w szkole
16. Zemborzyce Wojciechowskie 27.09.2016 r. godz.1830 w szkole
17. Zemborzyce Podleśne 27.09.2016 r. godz.1700 w  szkole
18. Konopnica 28.09.2016 r. godz.1800 remiza OSP
19. Pawlin 28.09.2016 r. godz.1900 remiza OSP
20. Motycz-Józefin 29.09.2016 r. godz.1800 u sołtysa
21. Motycz-Leśny 30.09.2016 r. godz.1800 remiza OSP

 

Przypominamy :

Ustawa z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. poz.301, z późn. zm.) określa, że środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizacje przedsięwzięć, będących zadaniami własnymi gminy (Dz.U.2016.0.446 t. j.- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), służącymi poprawie życia mieszkańców i zgodnymi ze strategią rozwoju gminy.

Data opublikowania: 13:50, 2 września 2016

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności