AKTYWNY SENIOR W AKTYWNEJ GMINIE

Zmiany demograficzne wymagają zmian w sposobie funkcjonowania społeczeństwa, dlatego niezbędna jest nowa jakość w funkcjonowaniu seniorów w życiu lokalnym naszej gminy.

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich we współpracy z Gminą Konopnica zapraszają osoby starsze zamieszkujące teren gminy do udziału w projekcie „AKTYWNY SENIOR W AKTYWNEJ GMINIE”.

Projekt powstał jako wspólna inicjatywa Fundacji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich i Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy na podstawie wcześniejszych doświadczeń współpracy na rzecz seniorów w gminie. Projekt jest skierowany do osób powyżej 60 roku życia z terenu województwa lubelskiego, w tym osób zamieszkujących teren gminy Konopnica. Głównym celem przedsięwzięcia jest kształtowanie przestrzeni publicznej wspierającej proces aktywnego starzenia oraz wzmacnianie  potencjału seniorów na rzecz poszerzenia współpracy w zakresie aktywności obywatelskiej. Od lipca do grudnia 2016 r. będą realizowane liczne działania m.in. cykliczne spotkania z lokalnymi liderami, warsztaty aktywności obywatelskiej, warsztaty komputerowe, dwie wizyty studyjne. Ponadto zostanie zorganizowana konferencja pn. ,,Aktywny senior”, powstanie przewodnik „Drogowskaz dla rad seniorów” oraz strona internetowa. Projekt zakłada też pracę konsultantów ds. tworzenia rad seniorów realizujących spotkania w gminach w woj. lubelskim.

Rekrutacja do projektu przewidziana jest na lipiec.

Więcej informacji oraz dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopnicy, Kozubszczyzna 127B, 21-030 Motycz, tel. 81 503 22 35      

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zapraszamy!

Dane kontaktowe:

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

  1. Lipowa 18/67, 20-024 Lublin,

Anna Daszyńska tel. 507425523

Tomasz Lipiński tel. 604 206 774

email: [email protected]


Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich  Lipowa 18/67, 20-024  Lublin,  tel. 604 206 774

tel. 507425523 email: [email protected]

Zadanie współfinansowane jest ze środków Rządowego Programu na

Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Data opublikowania: 14:47, 15 lipca 2016

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności