ZAWIADOMIENIE

Gmina Konopnica zawiadamia, że od dnia 21 maja do dnia 30 września 2014r prowadzone będą roboty budowlane
I-go etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipniak-Szerokie,
w związku z czym występować będą utrudnienia spowodowane budową.
I etap obejmuje obszar oznaczony na załączonej mapie etapów kolorem zielonym
 na działkach według załączonego projektu.
Mapa

Data opublikowania: 08:01, 22 maja 2014

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności