INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ogłosił rozpoczęcie  postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach okręgu lubelskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące liczby i nazwy stanowisk zawarte są w ogłoszeniu znajdującym się m.in. w zakładce „praca” na stronie internetowej Służby Więziennej – WWW.sw.gov.pl oraz https://www.sw.gov.pl/jednostka/areszt-sledczy-w-lublinie.   Dokumenty składane są w komórkach kadrowych wybranych jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 24 października 2018r. – decyduje data wpływu do jednostki. Komórka kadrowa Aresztu Śledczego w Lublinie znajduje się w budynku jednostki przy ul. Południowej 5 w Lublinie.

Data opublikowania: 15:48, 19 października 2018

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności