Warsztaty uczniów Szkoły Podstawowej w Stasinie ramach projektu realizowanego we współpracy z WSEiI w Lublinie

W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa w Stasinie realizuje projekt „Ciekawi siebie-ciekawi świata” we współpracy z Wyższą Szkołą  Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Celem projektu jest rozwójoferty WSEI w Lublinie w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez opracowanie programu wzmocnienia procesu rozpoznawania i realizacji indywidualnych uzdolnień 360 uczniów (160 dziewcząt/200 chłopców) klas IV-VI ze szkół podstawowych w wieku 9-12 lat. Projekt  z dofinansowaniem środków unijnych realizowany jest przy współpracy z Gminą Lubartów, Konopnica, Jabłonna, Szkołą Podstawową w Kraśniku.

W dniach 15-16.04.2019r., uczniowie z naszej szkoły biorący udział w projekcie udali się z opiekunami na zajęcia które przeprowadzono w auli, pomieszczeniach dydaktycznych i laboratoriach uczelni w kilku blokach tematycznych: „Gry komputerowe: Szansa czy strata czasu?”, „E-sport, czym jest i jak może inspirować”, „Człowiek przedsiębiorczy”. Uczestnicy projektu mogli zobaczyć pokaz pracy skanera 3D, zapoznali się z podstawą obsługą elektronowego mikroskopu skaningowego. Spotkali się na konferencji z Zastępcą Prezydent  Miasta Lublin ds. społecznych Panią Moniką Lipińską. Następnego dnia uczniowie pracowali w grupach: logiczno-matematycznej, przyrodniczej, wizualno-przestrzennej i kinestetyczno-ruchowej. Zajęcia nie tylko odkrywały świat nauki, ale pokazały, jak pasje mogą przerodzić się w przyszłości na fajną i lubiana pracę zawodową.

Natomiast w dniu 17.04.2019r., tj. środa odbyły się kolejne zajęcia warsztatowe pt. „Marsjańska przygoda” na terenie szkoły, w dwóch grupach wiekowych z edukatorami  Edukacji 3.0. z Puław, partnerem projektu.Warsztatyz wykorzystaniem zestawów LEGO Education We Doto innowacyjny sposób nauki   przedmiotów ścisłych (STEM- Science – Nauka, Technology-Technologia, Engineering- Inżynieria and Math-Matematyka), który inspiruje do praktycznej nauki poprzez zabawę. Podczas warsztatów uczniowie naszej szkoły tworzyli konstrukcje i mechanizmy z klocków LEGO Education, a następnie programowali je za pomocą bloków z wykorzystaniem specjalnie przygotowanego oprogramowania.

Zajęcia dostosowane były do młodego wieku uczniów (zróżnicowana złożoność kart pracy, różnorodne problemy do rozwiązania i stopień trudności zastosowanych mechanizmów i konstrukcji itp.). Na każdych zajęciach realizowany jest osobny projekt, podczas którego dzieci zetkną się z różnymi zagadnieniami technicznymi, fizycznymi i matematycznymi. Uczniowie podzieleni zostali na dwuosobowe zespoły. Na każdy zespół przypadał jeden zestaw klocków LEGO oraz jeden komputer z zainstalowanym środowiskiem programistycznym.

Zajęcia z Lego EducationWeDo prowadzone były przez trenerów, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi podczas zajęć, zgodnie z koncepcją LEGO Education oraz wykorzystaniem dedykowanych zestawów: LEGO Education 9585 – WeDo Resource Set, LEGO Education 9580 – WeDo Construction Set, LEGO Education 45300 – WeDo 2.0 Core Set oraz licencją wielostanowiskową WeDo (2000094).

Realizacja całego cyklu zajęć przyczyni się do wzrostu umiejętności z zakresu twórczego myślenia, logicznego rozumowania oraz wnioskowania u dzieci biorących udział w projekcie.  Pozwala poznanie pojęć związanych z robotyką, automatyką i informatyką stanowiąc dobry wstęp do dalszej nauki robotyki i programowania.

mgr Agnieszka Chomicka-szkolny koordynator projektu

Data opublikowania: 10:39, 25 kwietnia 2019

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności