Ważne informacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych:

  • Zmieszane odpady komunalne (frakcja mokra) oraz worki z frakcję suchą są odbierane w jeden wyznaczony dzień,

  • Odbiór odpadów jest realizowany w godzinach 700-1900, odpady komunalne należy wystawić do godziny 700,

  • Pojemnik i worki należy wystawić przy granicy posesji ( przy ogrodzeniu ) jeżeli leży ona blisko drogi lub przy drodze głównej publicznej tak aby umożliwić bezproblemowy odbiór odpadów przez firmę. W przypadku braku numeru posesji odbiór odpadów może być utrudniony,

  • Do czasu dostarczenia worków przez firmę „frakcję suchą” należy gromadzić w plastikowych workach jakie właściciel posiada, worki na wymianę firma pozostawi podczas odbioru odpadów w wyznaczony dzień,

  • Worki z frakcją suchą należy wystawić obok pojemnika, frakcja sucha włożona do pojemnika zostanie odebrana jako zmieszane odpady komunalne,

  • Operator odbierający odpady sprawdza czy są właściwie posegregowane, w przypadku gdy do frakcji suchej trafią odpady, które nie powinny tam trafić operator odbierze je jako frakcję mokrą lub może nie odebrać ich wcale. Firma odbierająca odpady otrzymała wykazy nieruchomości z zaznaczeniem w jaki sposób będzie prowadzona zbiórka. W przypadku nieprzestrzegania zasad segregacji pracownik firmy pozostawi na pojemniku informację w postaci znacznika oraz zgłosi ten fakt do Urzędu Gminy,

  • W przypadku, gdy do godziny 1900 w dniu odbioru lub rano dnia następnego odpady nie zostaną odebrane należy zgłosić ten fakt do UG Konopnica pod numer tel. 81 5031081

Data opublikowania: 14:43, 19 lipca 2013

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności