W dniu 4 lipca 2016 r. w naszej gminie przebywali z wizytą goście z Węgier

W dniu 4 lipca 2016 r. w naszej gminie przebywali z wizytą goście z Węgier: przedstawiciele województwa Szabolcs Szatmár Bereg oraz Lokalnej Grupy Działania Közép-Szabolcsi LEADER Egyesület.

Wizyta rozpoczęła się spotkaniem w Starostwie Powiatowym w Lublinie, podczas którego omawiano następujące zagadnienia: kształcenie ponadgimnazjalne na terenie Powiatu Lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem szkół o profilu rolniczym, działalność organizacji pozarządowych, współpraca międzynarodową na poziomie samorządów. Wymieniano również doświadczenia i informacje związane z wdrażaniem programu LEADER na Węgrzech i w Polsce. Podczas krótkiej wizyty studyjnej goście odwiedzili: ZS im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, gdzie uroczyście przywitała ich Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Henryczki”, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli – zwiedzano obiekty związane z historią pszczelarstwa oraz produkcją miodu, Ochotniczą Straż Pożarną w Radawcu Dużym – spotkanie ze strażakami oraz młodzieżową drużyną strażacką, „Dom Kultury” w Motyczu, gdzie swoją twórczość zaprezentował Zespół Śpiewaczy „Rola” z Motycza z towarzyszeniem Kapeli Konopnickiej oraz poczęstowano gości specjałami naszej regionalnej kuchni przygotowanymi przez mieszkanki naszej gminy. Wizyta zakończyła się 5 lipca spotkaniem w biurze LGD „Kraina wokół Lublina”, podczas którego dyskutowano o możliwości podjęcia współpracy na poziomie regionalnym, lokalnym oraz pomiędzy lokalnymi grupami działania.

Wizyta delegacji węgierskiej zorganizowana przez Lokalną Grupę Działania Kraina wokół Lublina  we współpracy z: Starostwem Powiatowym w Lublinie, ZS im. Ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie, ZSR Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli, Gminą Konopnica.

Data opublikowania: 13:49, 8 lipca 2016

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności