Uczeń na wsi

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy informuje o  realizacji w roku szkolnym 2009/2010 Programu „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy miejskie oraz miejsko-wiejskie, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem Programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkującymi gminy wiejskie. Program realizowany będzie w latach 2007 – 2010 i obejmuje wydatki poniesione w  roku szkolnym.

 

Program dotyczy dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych  z wyjątkiem szkół policealnych.

Wnioski na dzieci niepełnoletnie składają rodzice, osoby powyżej 18 roku życia składają wnioski samodzielnie.

Warunkiem uczestnictwa jest:

– posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

– rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki,

– stałe zameldowanie na terenie gminy,

– nie przekroczenie kryterium dochodowego ustalanego na każdy rok Programu.

  Obecnie jest to kwota 1 531,20 zł na każdą osobę w gospodarstwie domowym.

 

 

Na rok szkolny 2009/2010 wnioski przyjmowane będą do 30 września 2009  roku.

 

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej u

Pani Agnieszki Kruk starszego pracownika socjalnego tel. (0-81 503 10 81 w.40 lub Kierownika OPS (081 503 22 35) w godzinach pracy Ośrodka.

Data opublikowania: 14:36, 11 sierpnia 2009

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności