Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja 2021

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym to lepszy start dla Twojego dziecka! Zapoznaj się z nasza ofertą. 🙂

 

 

Rekrutacja 2021

Terminy składania dokumentów: 01.02.2021r. – 19.03.2021 r.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym informuje, że zapisy
do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej rozpoczną się 1 lutego 2021 r. Zapisu będzie można dokonać w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:00 do 15:30 po wcześniejszym wypełnieniu karty zgłoszenia wraz z dołączeniem kopii dokumentu potwierdzającego nadanie numeru pesel, aktu urodzenia kandydata oraz wypełnieniu załączników dotyczących ochrony danych osobowych.
Wypełnione dokumenty można też przesłać w formie skanów lub zdjęcia na maila szkoły: [email protected].
Dzieci z oddziałów przedszkolnych mają zapewnione dwa posiłki: śniadanie i obiad oraz popołudniowe zajęcia opiekuńcze dla maluszków rodziców pracujących. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne z przygotowaniem do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Dzieci objęte są także fachową opieką specjalistów: logopedy i psychologa.

W związku z koniecznością kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego bądź obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe poza granicami obwodu szkoły rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są zgłosić fakt zapisania dziecka do innej szkoły niż obwodowa w sekretariacie szkoły tel.: 81 50 30 022.

Ogłoszenie

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Deklaracja rodzica o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Deklaracja rodzica o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I – spoza obwodu oddziału przedszkolnego

 Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I – spoza obwodu oddziału przedszkolnego

Zgłoszenie do szkoły obwodowej – kl. I

Zgłoszenie do szkoły obwodowej – kl. I

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

 Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Deklaracja dotycząca czasu pobytu dla oddziału przedszkolnego

 Deklaracja dotycząca czasu pobytu dla oddziału przedszkolnego

Deklaracja dotycząca spożywania posiłków

 Deklaracja dotycząca spożywania posiłków

Klauzula zgody ZR – rodzic

Klauzula zgody Z

Karta informacyjna ZR – podstawa przetwarzania – zgoda rodzic

Karta informacyjna Z – podstawa przetwarzania – zgoda

Karta informacyjna PR – podstawa przetwarzania – przepis prawa – rodzic

Karta informacyjna P – podstawa przetwarzania – przepis prawa

Data opublikowania: 15:32, 3 marca 2021

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności