Szkoła dla Ciebie

„SZKOŁA DLA CIEBIE” – projekt edukacyjny w placówkach oświatowych

Gminy Konopnica.

W trosce o przyszłość naszych dzieci, szkoły gminy Konopnica zaangażowały się w realizacje programu „SZKOŁA DLA CIEBIE – dotacje dla szkół powiatu lubelskiego”. Jest to projekt pomocy uczniom ze szkół wiejskich współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wsparcie uczniów, pomoc w zdobywaniu nowych umiejetności i doświadczeń. Otrzymane dotacje pozwalają na prowadzenie różnorodnych działań ukierunkowanych na pobudzanie aspiracji edukacyjnych i zainteresowań uczniów, poprzez organizację zajęć dodatkowych i kół zainteresowań. Działania koncentrują się także na pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez wzmocnienie motywacji uczniów do nauki, wprowadzenie innowacyjnych form nauczania podczas zajęć wspomagających.

Szkoły realizują projekt w oparciu o opracowane Programy Rozwoju Szkoły.

W projekcie uczestniczą następujące szkoły z terenu Gminy Konopnica:

Gimnazjum im. Wincentego Pola w Radawczyku Drugim otrzymało dotację w wysokości 78.201 zł. Dzięki temu w kołach zainteresowań uczestniczy ok. 70% uczniów. Specjalnie dla nich zorganizowano kółka tematyczne, gdzie mogą pogłębiać i wzbogacać zdobytą już wiedzę.

Istnieje tu koło historyczne „Pod egidą Tukidydesa, czyli historia nie całkiem straszna”, koło informatyczne „Klik i masz… informacja, komunikacja”. Język angielski szlifować można na kursie „Po angielsku do Europy”. By odkrywać i rozwijać ukryte talenty powstało koło teatralne „Telewizję porzucamy, do teatru zapraszamy”, kółko plastyczne, szkółka gier logicznych oraz klub wynalazców. Kochający aktywny wypoczynek mogą skorzystać z zajęć koła sportowego „SOS dla zdrowia”, lub koła tanecznego „Polonezem z Lublina do Krakowa – cudowna podróż po skarbach polskiego folkloru”. Dla miłośników przyrody stworzono klub ekologów „Bez względu na to jak mała jest rzecz, którą możesz zrobić, zrób ją” albo skorzystać z oferty zielonej szkoły „Wszędzie dobrze ale w domu najlepiej”.

14 października br. zorganizowano w szkole festyn rodzinny połączony z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Młodzież szkolna zaprezentowała przygotowany przez siebie program artystyczny. Odbył się również pokaz technik strażackich, tresury psów policyjnych, turniej piłki nożnej oraz kiermasz ciast i loteria fantowa. Dorobek swojej pracy w formie prezentacji multimedialnych, plakatów, prac plastycznych i pokazów zaprezentowały wszystkie szkoły podstawowe. Koordynatorem szkolnym do spraw realizacji programu „Szkoła dla Ciebie” jest Pani Justyna Skiba

Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Zemborzycach Tereszyńskich zasilono dotacją w kwocie 71.000 zł . Około 80% uczniów uczestniczy w działaniach projektowych. Oferta programowa obejmuje cztery podstawowe moduły. Pierwszy z nich obejmuje zajęcia wspomagające rozwój umiejętności ,,Ja też to potrafię”, czyli: kółko teatralne z elementami terapii pedagogicznej ,,Czarodziejski flet”, kółko efektywnego nauczania ,,Sobieradzik”, koło informatyczne ,,Młody Internauta”, kółko europejsko – językowego "Happy English". Drugi rodzaj zajęć kładzie główny nacisk na obcowanie uczniów z kulturą i sztuką. Uczniowie mogę spróbować swych sił w kółku pantomimy "Kocieruchy", koła wokalno – instrumentalnego "Rozśpiewane nutki" lub skorzystać z zajęć koła żywego słowa "Giętkie języki". Moduł trzeci stymuluje rozwój dodatkowych umiejętności i sprawności uczniów. Czwarty rodzaj zajęć ma na celu kultywowanie tradycji w życiu społecznym lokalnego środowiska poprzez cykl imprez pod wspólnym hasłem ,,Moje korzenie”. Koordynatorem szkolnym jest Pani Ilona Kołosińska.

Dotacja dla Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym wyniosła 50.956,00zł. W zajęciach uczestniczy 77% uczniów. Dzieci mogą korzystać z licznych kół zainteresowań i zajęć sportowych: koło plastyczne „Pędzlem i ołówkiem”, koło informatyczne dla klas młodszych i informacyjno – komunikacyjne dla kas starszych, koło matematyczne „Rusz głową”- klasy młodsze, koło języka angielskiego, koło przyrodniczo – turystyczne, koło muzyczne – nauka gry na syntezatorze oraz koło taneczne, uczniowski klub sportowy dla dziewcząt i dla chłopców, basen. Koordynator szkolny – Pani Anna Stręciwilk.

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Motyczu korzysta z dotacji w wysokości 70.922 zł. W przedsięwzięciu bierze udział 108 uczniów. W ramach projektu powstały i działają następujące koła zainteresowań: koło taneczne, koło wokalne, warsztaty muzyczne, aerobik przy muzyce, dziecięca orkiestra dęta oraz zajęcia wyrównywania wiedzy z matematyki i języka polskiego. Koordynatorem szkolnym do spraw realizacji projektu jest Pani Irena śliwińska.

Otrzymane dotacje we wszystkich szkołach realizujących projekt wykorzystywane są na zakup wielu pomocy dydaktycznych, sprzętu audiowizualnego, organizację ciekawych imprez i wycieczek edukacyjnych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Justyna Skiba we współpracy z innymi koordynatorami

Data opublikowania: 09:48, 25 października 2007

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności