Gleby

[Rozmiar: 56422 bajtów]
Gmina Konopnica posiada w województwie lubelskim najlepsze warunki do rozwoju rolnictwa. Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wg IUNG w Puławach wynosi powyżej 100, 1 pkt i jest najwyższy dla gmin Lubelszczyzny. Na terenie gminy Konopnica przeważają gleby bardzo dobre i dobre o klasach I-III. Około 90 % gleb zaliczanych jest do 1 i 2-go kompleksu żytniego. Większość gleb (95 %) to gleby pochodzenia mineralnego.

Klasa bonitacyjna użytków rolnych

Klasa bonitacyjna Grunty orne
% powierzchni
Użytki zielone
% powierzchni
I 0,0005
II 43,3 14,8
III a 48,3 43,1
III b 6,6
IV a 1,8 25,9
IV b 0,002
V 14,8

Data opublikowania: 12:16, 2 października 2007

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności