Sprawdź termin ważności dowodu osobistego

W roku 2017 tracą ważność dowody osobiste, które zostały wydane w 2007 r. na okres 10 lat oraz dowody osobiste wydane w 2012 r. na okres 5 lat dla osób niepełnoletnich.

Informacja o terminie ważności dowodu osobistego znajduje się w prawym dolnym rogu na awersie blankietu. Nie podlegają wymianie dowody osobiste z nieoznaczonym terminem ważności.  Nieważny dowód osobisty jest bezużyteczny w obrocie prawnym. Nie potwierdza tożsamości oraz obywatelstwa, co uniemożliwia załatwienie wielu spraw w urzędach czy bankach.

Od 1 marca 2015 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące wydawania dowodów osobistych

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do wniosku należy dołączyć aktualna fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, tzw. „zdjęcie paszportowe” oraz przedstawić dotychczasowy dokument tożsamości.

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności posiadanego dokumentu.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy Konopnica, pokój nr 17 lub pod numerem telefonu: 81 50 31 081 wew. 35.

Data opublikowania: 13:07, 27 stycznia 2017

Kategorie: Ogłoszenia

Inne Ogłoszenia