Sprawdź termin ważności dowodu osobistego

   W roku 2016 tracą ważność dowody osobiste, które zostały wydane w 2006 r. na okres 10 lat oraz dowody osobiste wydane w 2011 r. na okres 5 lat dla osób niepełnoletnich.

   Informacja o terminie ważności dowodu osobistego znajduje się w prawym dolnym rogu na awersie blankietu. Nie podlegają wymianie dowody osobiste z nieoznaczonym terminem ważności (dla osoby, która w momencie składania wniosku ukończyła 65 rok życie i zwróciła się z prośbą o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności).

   Nieważny dowód osobisty jest bezużyteczny w obrocie prawnym. Nie potwierdza tożsamości oraz obywatelstwa, co uniemożliwia załatwienie wielu spraw w urzędach czy bankach.

Od 1 marca 2015 roku zmianie uległy przepisy dotyczące wydawania dowodów osobistych.

   Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do wniosku należy dołączyć aktualna fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, tzw. „zdjęcie paszportowe” oraz przedstawić dotychczasowy dokument tożsamości.

   Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności posiadanego dokumentu.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy Konopnica,

pokój nr 17 lub pod numerem telefonu: 8150 31081 wew. 35.

Data opublikowania: 14:30, 13 stycznia 2016

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności