Spotkanie z europosłem

4a.jpg

4a.jpg

Profesor Lena Kolarska-Bobińska z wizytą w Gimnazjum im. W. Pola
w Radawczyku Drugim.


Warto być aktywnym i brać udział w konkursach. O tym z pewnością przekonali się uczniowie Gimnazjum im. W. Pola, którzy 17 lutego 2012 r. gościli w swojej szkole profesor Lenę Kolarską-Bobińską, posła do Parlamentu Europejskiego.

Nasze Gimnazjum zaprosiło europosłankę, ponieważ uczestniczy w drugim, ogólnopolskim etapie konkursu realizowanego w ramach projektu „Moja szkoła w Unii Europejskiej – edycja Powrót do szkoły”, którego organizatorami są Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Komisja Europejska.

Jakie były początki? Do konkursu szkoła zgłosiła się we wrześniu 2011 r. W pierwszym etapie trzyosobowy zespół: Kinga Malinowska, Paulina Niedziałek i Agata Żydek, pod opieką A. Putowskiej, przygotował opracowanie nt.„Zostań wolontariuszem, zmieniaj świat i siebie! – Jak rozumiesz polskie hasło promujące Europejski Rok Wolontariatu 2011?”. Prezentacja opracowana przez uczennice Gimnazjum w Radawczyku Drugim został oceniona najlepiej ze wszystkich prac w województwie lubelskim. Tym samym dziewczęta przeszły do drugiego etapu konkursu.

Piątkowe wydarzenie budziło wiele emocji. W spotkaniu pod hasłem „Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem” udział wzięli uczniowie Gimnazjum oraz delegacje Samorządów Uczniowskich ze szkół podstawowych wraz z opiekunami. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Mirosław Żydek – Wójt Gminy Konopnica, Wacław Czakon – prezes Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, Dyrektorzy szkół podstawowych oraz przedstawiciele lubelskiego biura poselskiego europosłanki.

Nietypowa lekcja europejska rozpoczęła się o godz. 11.50. Na początku dziewczęta ze zwycięskiego zespołu opowiedziały , jak przygotowywały się do napisania pracy poświęconej idei wolontariatu. Następnie Pani Profesor, w bardzo ciekawy sposób, przybliżyła uczniom zagadnienia związane z tematyką Unii Europejskiej. Przede wszystkim opowiedziała o funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego oraz o korzyściach, jakie czerpie Polska z członkostwa w UE. Wypowiedź gościa urozmaicona była licznymi ciekawostkami dotyczącymi pracy europosła, czy też znajomości języków potrzebnych do pracy w Parlamencie Europejskim.

W dalszej części spotkania odbyła się debata z udziałem poseł Leny Kolarskiej-Bobińskiej oraz Wacława Czakona, prezesa Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, nt. „Aktywna młodzież w UE, czyli jak planować przyszłość”. Był to moment, kiedy wszyscy uczniowie i zaproszeni goście mogli zadawać pytania. I padło ich wiele: Jak ocenia Pani polską prezydencję? Czy warto być aktywnym? Jakie szanse stwarza młodzieży Unia Europejska? – oto niektóre z nich.

Ostatnim punktem spotkania był quiz o tematyce unijnej, który wzbudził wiele radości. 10 uczestników otrzymało upominki przygotowane przez Panią Lenę Kolarską-Bobińską (gadżety z Parlamentu Europejskiego).

Ta nietypowa eurolekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Szkoda tylko, że tacy goście nieczęsto goszczą w naszych szkołach. A zwycięski zespół czeka teraz dużo pracy. Uczennice Gimnazjum w terminie do 9 marca sporządzą sprawozdanie dokumentujące wizytę prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej. Na etapie ogólnopolskim Centralna Komisja Oceniająca wybierze 6 najlepszych szkół. Zwycięzców czeka wspaniała nagroda – wizyta studyjna w instytucjach europejskich w Brukseli.

Data opublikowania: 14:35, 21 lutego 2012

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności