Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Moja Gmina w Przyszłości”

W dniu 3 czerwca 2017 r. (sobota), na boisku przy Szkole Podstawowej w Motyczu odbyło się spotkanie podsumowujące warsztaty ,,Planning for real”, połączone z Gminnym Dniem Dziecka i otwarciem boiska.

W  tym dniu został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Moja Gmina w Przyszłości”, który został ogłoszony przez Gminę Konopnica w ramach realizacji projektu „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Realizatorem projektu jest Fundacja Inicjatyw Menadżerskich w Lublinie.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu makiety – przestrzennej pracy plastycznej z dowolnych materiałów, na trwałej podstawie. Wybór techniki wykonania był dowolny, przy czym zalecane było użycie materiałów trwałych, które zagwarantują bezpieczną ekspozycję. Konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Gminy Konopnica.

Celem Konkursu było pobudzenie aktywności dzieci z terenu Gminy Konopnica do zasięgnięcia i wyrażania opinii planistycznych zarówno w kwestiach małych i lokalnych np.: planowanie szlaków rowerowych i placów zabaw, jak i szerszych tj. planowanie strategiczne, obejmujące rozwój większych obszarów oraz uświadomienie roli społeczności lokalnej w aktywnym kształtowaniu polityki przestrzeni, w której na co dzień żyją.

Na konkurs wpłynęło 15 prac ze wszystkich szkół podstawowych w naszej gminie. Komisja Konkursowa przyznała (zgodnie z regulaminem) trzy nagrody główne:

pracom ze Szkoły Podstawowej w Stasinie wykonanym przez uczniów z klasy IV i V,  pod kierownictwem Anny Kutwy i  Reginy Wójcik, oraz  dla uczniów klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Konopnicy (opiekun Małgorzata Zarajczyk-Gorzko).

Nagroda główna wyniosła 2000,00 zł  z przeznaczeniem dla klasy na zorganizowanie wycieczki turystyczno-krajoznawczej.

Nagrody pocieszenia w formie drobnych upominków otrzymali wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie. Gratulujemy zwycięskim klasom i opiekunom pod kierunkiem których wykonano prace konkursowe.

Organizatorzy dziękują dyrektor szkoły mgr Marcie Och, nauczycielom i pracownikom Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu za zorganizowanie wystawy prac uczniów na terenie szkoły.

Data opublikowania: 12:13, 6 czerwca 2017

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności