INFORMACJA

Na podstawie art. 5a ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) –  przekazuje się do konsultacji Program współpracy Gminy Konopnica z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Uwagi do Programu  należy zgłaszać na adres: [email protected]  do dnia 29 listopada 2017 r. do godz. 8.00.

Data opublikowania: 13:40, 16 listopada 2017

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności