Rozmawiamy z mieszkańcami – spotkanie w ramach PAS


W środę wieczorem, w Urzędzie Gminy odbyło się szóste z cyklu spotkań dotyczących konsultacji z mieszkańcami kluczowych obszarów jakości życia i zarządzania w samorządzie.

Na spotkanie przybyło ponad dwadzieścia osób, które chcą współdecydować o przyszłości gminy i znaleźli czas, by zabrać głos w konstruktywnej dyskusji.

Wójt Mirosław Żydek zapoznał wszystkich z najważniejszymi założeniami budżetu gminy na przyszły rok. Omawiał planowane inwestycje na 2014 rok, między innymi te, które będą realizowane wspólnie z innymi samorządami: powiatowym, wojewódzkim i Miastem Lublin. Chodzi tu o budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej 747 na długości od przejazdu kolejowego do Radawca Dużego, budowę chodnika przy „powiatówce” w kierunku Wojciechowskiej, a także sygnalizację świetlną przy kościele w Konopnicy.

Mieszkańcy zadawali pytania, zgłaszali problemy i inicjatywy.

Niezwykłą niespodziankę sprawił wszystkim Kamil Piwowarczyk, nasz młody, sławny społecznik, który zaprezentował wyprodukowany przez siebie film promocyjny o gminie.

Takie spotkania to korzyści dla obu stron, mieszkańcy zgłaszają postulaty i inicjatywy mające na celu poprawę jakości ich życia, a samorząd słucha i stara się wdrażać w życie w miarę możliwości. Trzeba podkreślić, że większość tych głosów, pomysłów znajduje odzwierciedlenie w budżecie, a w przypadku inicjatyw „niefinansowych” są one realizowane z wykorzystaniem potencjału Urzędu.

Spotkania są realizowane w ramach projektu „Program Aktywności Samorządowej – PAS – innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Data opublikowania: 14:23, 5 grudnia 2013

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności