,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Informujemy, że w dniach 14 – 18 grudnia 2015r. w godzinach pracy urzędu w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Konopnica, uczestnicy projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”, będą mogli odebrać bezpłatny dysk zewnętrzny przenośny o pojemności 1TB wraz z kablem USB.

Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty!!

Projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim" w gminie Konopnica obejmuje 52-óch beneficjentów.

Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim" realizowany na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-06-049/10-00 zawartej w dniu 10 lutego 2011 r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Całkowita wartość projektu:18 445 445,00 PLN
Wartość dofinansowania: 18 445 445,00 PLN

Głównym celem projektujest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla 2795 gospodarstw domowych z terenu 47 Gmin i 2 Powiatów województwa lubelskiego, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Dodatkowo w sprzęt komputerowy i Internet zostały wyposażone instytucje podległe JST (306 zestawów komputerowych i 81 podłączeń do Internetu).

"Dotacje na Innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Data opublikowania: 12:24, 9 grudnia 2015

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności