PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

CENTRUM EDUKACJI
MANAGER

04-026 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51, sekretariat p.506
tel.: 0602 232 879e-mail [email protected] tel. (22) 517 77 40

Centrum Edukacji MANAGER zaprasza na
kolejną edycję
ZAWODOWEGO KURSU KWALIFIKACYJNEGO
PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

Od września 2012 r. nie ma już naboru do szkół dla dorosłych, które
prowadzą kształcenie zawodowe. W to miejsce wprowadzono kursy.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępują do egzaminu zawodowego i otrzymują od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji zawodowych jest przydatne
przy ubieganiu się o dotacje z UE: „młody rolnik” itp.

Kurs ma zasadniczą przewagę nad edukacją w systemie szkolnym:
zdobycie kwalifikacji będzie możliwe w krótszym czasie.

Termin kursu: 5 września 2015 – 9 stycznia 2016 r.

Kurs realizowany będzie w formie weekendowej:
zajęcia w soboty i niedziele

Koszt: 1700 złz możliwością wpłaty w 3 ratach

/udział w zajęciach, materiały edukacyjne, egzamin/

Miejsce: CE MANAGER Warszawa al. Stanów Zjednoczonych 51

tel. (22) 517 77 40 lub 602232879
fax (22) 517 77 39

NAJKRÓTSZA DROGA DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI
W ZAWODZIE ROLNIK
/kurs w formie zaocznej/

Minimalna liczba godzin na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.
W przypadku kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej liczba godzin wynosi 65% liczby minimalnej.
/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego/.

Osoby posiadające minimum trzyletni staż pracy w gospodarstwie

/potwierdzone podpisem np. sołtysa, wójta/ mogą być zwolnione z praktyki zawodowej. Decyzja taka leży w gestii dyrektora szkoły,
ośrodka szkoleniowego.
/Dz.U. 83 z 2007 r./
Ilość godzin udziału w kursie w formie zaocznej dla osoby zwolnionej z praktyk wynosi 220 godz.
Osoby, które nie mają praktyki muszą liczyć się z dodatkową ilością
godzin /w przypadku kursu prowadzonego w formie zaocznej jest to
400 godz./.

Aby uzyskać kwalifikacje rolnicze należy ukończyć kurs /oraz
przystąpić do egzaminu w zakresie minimum 1 kwalifikacji.
Można ukończyć kursy /oraz przystąpić do egzaminu/ z kilku
kwalifikacji – ale nie jest to konieczne.

Uczestnikami kursu kwalifikacyjnego mogą być osoby które ukończyły minimum gimnazjum. Ale uzyskanie kwalifikacji tą
drogą jest oczywiście możliwe dla osób z wykształceniem średnim, czy wyższym.

Data opublikowania: 11:27, 26 maja 2015

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności