Jublileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Motyczu

W dniu 28 czerwca 2015 r. odbyła się uroczystość 90-lecia jednostki OSP w Motyczu. Po Mszy świętej w kościele w Motyczu w intencji członków OSP Motycz oraz zmarłych Druhów, którą celebrowali ks. kan. Stanisław Szatkowski – proboszcz parafii Motycz i ks. dr Kazimierz Gajda dalsza część uroczystości po przemarszu kolumny prowadzonej przez zaprzyjaźnioną orkiestrę dętą z gminy Borzechów miała miejsce na placu przed strażnicą OSP w Motyczu. Uroczystość otworzył i prowadził Druh Jerzy Wójtowicz.

Po złożeniu meldunku przez Komendanta Gminnego OSP Druha Piotra Gołębiowskiego Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie Druhowi Posłowi Janowi Łopacie nastąpił przegląd pododdziałów Ochotniczych Straży Pożarnych, a następnie wciągnięcie flagi na maszt i odegranie hymnu przez orkiestrę.
Zaproszonych gości i zgromadzonych strażaków z jednostek OSP Gminy Konopnica powitał Przewodniczący Rady Gminy Konopnica Druh Andrzej Duda. Następnie naczelnik OSP Motycz Druh Stanisław Majczak przedstawił w zarysie historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Motyczu, jej dokonania i wymienił nazwiska najbardziej zasłużonych działaczy tej jednostki.
W punkcie dotyczącym wręczenia odznaczeń, medali i odznak strażackich uhonorowani zostali niżej wymienieni Druhowie. „Złotymi Znakami Związku” Druh Poseł Jan Łopata i Druh Stanisław Mącik, „Medalem Honorowym im. B. Chomicza” Druh Jan świtek, po raz drugi „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” Druh Stanisław Majczak.
Powyższe medale zostały przyznane przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie.
„Złote Medale za Zasługi dla Pożarnictwa” przyznane przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie zostały wręczone Druhom: Andrzejowi Dudzie, Wiesławowi Wiśniewskiemu i Radosławowi Wójcikowi, „Brązowy Medal” Krzysztofowi Gołkowi. Odznaki „Strażak wzorowy” przyznane przez Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP otrzymali Druhowie Piotr Misztal, Stefan Kawałko i Paweł Wieczorek.
Medale „Za wysługę 60 lat” otrzymał Druh Jan świtek, „Za wysługę 15 lat” Druh Rafał Chochoł, a „Za wysługę 10 lat” Druh Michał Jakubczak.
Odznaczenia strażackie wręczali Druh Poseł Jan Łopata, Druh Prezes Wojciech Piekarczyk, st. bryg. Druh Mirosław Hałas, a medale „Za wysługę lat” Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Konopnicy Druh Jerzy Sieńko i Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Druh Mirosław Żydek. Wójt Gminy Konopnica Druh Mirosław Żydek wręczył na ręce Prezesa OSP Motycz Druha Henryka Madeja okolicznościowy list gratulacyjny z okazji jubleuszu 90– lecia jednostki
W wystąpieniach okolicznościowych zaproszeni goście z Lublina gratulowali jednostce OSP Motycz wspaniałych dokonań i dziękowali Wójtowi oraz Radzie Gminy Konopnica za realizację wielu inwestycji. Głos zabierali wręczając listy gratulacyjne: Sekretarz Województwa Lubelskiego Pani Anna Augustyniak, Wicestarosta Lubelski dr Robert Wójcik, Prezes ZOP ZOSP w Lublinie Druh Wojciech Piekarczyk, Komendant Miejski PSP st.bryg. Druh Mirosław Hałas. Na zakończenie głos zabrał Druh Poseł Jan Łopata, który w imieniu odznaczonych podziękował za przyznanie i wręczenie medali oraz z nieukrywaną dumą mówił o osiągnięciach Motycza i Gminy Konopnica w ciągu ostatnich lat.
Po części oficjalnej gospodarze uroczystości zaprosili strażaków ze wszystkich jednostek OSP gminy Konopnica oraz gości na wspólny poczęstunek na sali i przy grillu.
Uroczystość Jubileuszowa 90-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Motyczu zapisała się jako znaczące i udane wydarzenie. W kronice jednostki OSP znalazły się nowe wpisy zaproszonych gości – z gratulacjami i życzeniami dalszych sukcesów w działalności. świętowanie w Motyczu, dnia 28 czerwca 2015 r. przeszło już do historii, ale miłe wspomnienia i moc wrażeń pozostaną na długo w pamięci wszystkich uczestników.

Jerzy Wójtowicz

Data opublikowania: 15:38, 30 czerwca 2015

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności