Polska i Litwa – razem dalej!

litwa.jpg

Kolejna międzynarodowa wymiana młodzieży w Gimnazjum w Radawczyku Drugim!
Pozyskaliśmy 5 533,00 EUR z FRSE


To już kolejny artystyczny projekt finansowany z programu w ranach Polsko-Litewskiego Fundusz Wymiany Młodzieży, którego zamierzeniem jest kontynuacja sukcesu wcześniejszej inicjatywy naszego Gimnazjum realizowanej dzięki PLFWM Sztuka łączy Narody (Ogólnopolska nagroda Eduinspiracje: „Historie sukcesu …”).
W kontekście uczestników sukces oprócz rozwoju artystycznego polegał przede wszystkim na rozwoju osobowościowym młodzieży z mniejszymi możliwościami, nawiązaniu autentycznie głębokich relacji między Polakami i Litwinami, które trwają do dziś. świadomi i zdumieni rezultatami, pragniemy kontynuować tak efektywną edukację poza formalną idąc krok dalej: w artyzm (wcześniej spontaniczne śpiewy i pantomima teatru ulicznego, teraz świadome stworzenie muzycznego zespołu polsko-litewskiego i Teatru Cieni), dalej w poznanie (wcześniej w Polsce, tym razem na terenie Litwy wejście w społeczność i kulturę polsko-litewska˛ na Wileńszczyźnie poprzez wspólne tworzenie sztuki: koncertowanie, śpiewy wielojęzyczne przy akompaniamencie instrumentów muz. i występy na ulicach Wilna, spektakl w Szkole Polskiej). Głębiej w wartości (praca nad sztuką o wartościach uniwersalnych ponownie zbliży narody, uczestników i odbiorców widowiska ).

Ponadto założeniem jest pójście dalej w dialog międzykulturowy, bo i etniczny oraz międzypokoleniowy: odbiorcami naszego Dnia Kultury Polsko-Litewskiej chcemy uczynić rodziny polskie, polsko-litewskie i litewskie. Zakładamy, że oczekujący nas litewscy uczestnicy projektu gdańskiego również przyłączą się do naszego koncertowania po okolicy Sirvintas, skąd pochodzą. Nam zależy na pielęgnowaniu zażyłości i przyjaźni międzynarodowej, stąd nie zawężamy grona artystów do oficjalnych uczestników projektu, ale zamierzamy wzbogacić relacje o wszystkich chętnych. Zaangażowanie naszych przyjaciół z Litwy oraz -jak wiemy – ich żywe wspomnienia z Gdańska, pomogą wzbudzić zaufanie i większe otwarcie na nas mieszkańców gminy, co sprzyja poznaniu. Rozstrzygnięcie konkursu wniosków w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży nastąpiło w marcu br. Młodzież wyjedzie na Litwę w maju.

Lidia Skubisz

Data opublikowania: 13:57, 31 marca 2014

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności