Dożynki Gminno – Powiatowe 31 sierpnia w Radawcu Dużym


Barwny korowód dożynkowy, wieńce, kosze pełne plonów ziemi, msza święta na lotnisku, przemówienia i wystawy – tak rozpoczęły się 16 Dożynki Gminno-Powiatowe, 31 sierpnia w Radawcu Dużym.


Dożynki to najważniejsze wydarzenie dla rolników w całym roku, święto wieńczące cały rok ciężkiej pracy w polu. Przypominają, że to dzięki niej codziennie trafia na stoły w naszych domach polski chleb. Ta piękna tradycja stanowi ważny element polskiej kultury i tożsamości, do której nawiązywał w swoim przemówieniu wójt Mirosław Żydek.

Tegoroczne Dożynki rozpoczęły się tradycyjnie korowodem delegacji poszczególnych gmin i obrzędami dożynkowymi. Część obrzędową rozpoczęło symboliczne przekazanie chleba przez starostów dożynek – Dorotę Wójtowicz z Pawlina i Adriana Kalkusa gospodarzom uroczystości – staroście lubelskiemu Pawłowi Pikuli i wójtowi gminy Konopnica Mirosławowi Żydkowi.

Szczególny charakter miała Msza święta w intencji rolników, którą w tym roku poprowadził biskup Stanisław Wielgus w celebrze z księżmi z parafii radawieckiej. Stanisławem Papierzem i Konradem Dobrowolskim.

Kolorowe stroje ludowe, pomysłowe stoiska wystawców , możliwość zasmakowania w specjałach z lokalnych kuchni, występy gwiazd, to wszystko spowodowało, że na lotnisko w tym roku przybyło kilka tysięcy gości.

Nie byłoby dożynek bez wieńców dożynkowych. Nasza gmina zaprezentowała w tym roku aż 10 wieńców. W gminnym konkursie wieńców organizowanym przez wójta gminy I miejsce zajął wieniec z Marynina przedstawiający parę rolników przy stole. II miejsce przyznano Kozubszczyźnie za bocianią rodzinę w gnieździe. III miejsce przypadło Pawlinowi za kielich z sierpem.

Można powiedzieć, że Gmina Konopnica z Maryninem na czele była zwycięzcą tegorocznych dożynek. I miejsce w konkursie powiatowym w kategorii wieńców współczesnych zajął wieniec wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Marynina, który zdobył także tytuł publiczności. II miejsce otrzymał wieniec wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Zabłociu (gmina Wysokie). III miejsce przyznano wieńcowi z Zalesia (gmina Niemce).

W kategorii wieńców tradycyjnych I miejsce otrzymał wieniec wykonany przez

Koło Gospodyń Wiejskich w Stasinie (gmina Wojciechów), II miejsce wieniec z Garbowa, III miejsce zajął wieniec wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich Olszanka.

Tegoroczne Dożynki – święto wszystkich rolników – można uznać za udane i z niecierpliwością wyczekiwać na przyszłoroczne obchody.

Data opublikowania: 14:20, 10 września 2014

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności