„Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzec zmniejszenia wykluczenia społecznego”- edycja 2016

Stowarzyszenie POSTIS

wraz z Partnerami

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce

realizują zadanie „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzec zmniejszenia wykluczenia społecznego”- edycja 2016

w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

„Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu- nowy wymiar 2020” p.n.

Termin realizacji od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Cel główny projektu:
Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 12 osób bezrobotnych (7 kobiet i 5 mężczyzn), w tym 2 osób niepełnosprawnych z gminy Konopnica i Wólka w okresie 07-12.2016 r. poprzez aktywizację prowadzącą do usamodzielnienia się oraz ich powrót na otwarty rynek pracy

Cele szczegółowe projektu:

  1. Aktywizacja społeczno-zawodowa 12 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z gminy Konopnica i Wólka poprzez zawarcie i realizację kontraktów socjalnych do końca 2016 r.
  2. Aktywizacja społeczno-zawodowa 12 uczestników projektu z gminy Konopnica i Wólka poprzez realizację cyklu szkoleniowo-edukacyjnego i pomoc w usamodzielnieniu ekonomicznym uczestników projektu
  3. Aktywizacja społeczno-zawodowa 12 uczestników projektu z gminy Konopnica i Wólka w oparciu o zastosowanie instrumentów rynków pracy- 3 miesięcznych staży.

Projekt skierowany jest do :
– 12 osób bezrobotnych (7 kobiet i 5 mężczyzn), w tym 2 osób niepełnosprawnych z gminy Konopnica i Wólka  zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z systemu pomocy społecznej.

Przewidziane formy wsparcia:

  1. aktywna integracja 12 osób;
  2. warsztaty z coachingu pracy z doradcą zawodowym 12 osób;
  3. trening kompetencji i umiejętności społecznych: 12 osób;
  4. warsztaty szkoleniowe: 12 osób;
  5. kursy zawodowe dla 12 osób bezrobotnych;
  6. 3 miesięczny staż zawodowy: 12 osób;
  7. wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia warsztatów i szkoleń.

 

Uczestnicy będą mieli zapewnione materiały szkoleniowe, poczęstunek podczas szkoleń, szkolenie z BHP oraz badania lekarskie przed podjęciem staży.

OPS3

Data opublikowania: 14:52, 15 lipca 2016

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności