Podłoże geologiczne

[Rozmiar: 53207 bajtów]
Gmina Konopnica położona jest w makroregionie Wyżyna Lubelska, w obrębie dwóch mezoregionów: Płaskowyż Nałęczowski i Równina Bełżycka . Przebiegająca równoleżnikowo granica między dwoma mezoregionami dzieli gminę na 2 prawie równe części: północną i południową. Część północna, leżąca w obrębie Płaskowyżu Nałęczowskiego posiada silnie zróżnicowaną rzeźbę. Jej powierzchnia jest zbudowana z grubej pokrywy lessowej. Płaskowyż rozcięty jest gęstą siecią wąwozów oraz dolin. Na Płaskowyżu Nałęczowskim (północna część Kozubszczyzny) znajduje się najwyższe w gminie i na Lubelszczyźnie wzniesienie o wysokości 252 m npm oraz wąwóz lessowy o długości 50 m. Część południowa, należąca do Równiny Bełżyckiej charakteryzuje się słabym urzeźbieniem z przewagą równin denudacyjnych, nachylenia stoków i wysokości bezwzględne są tutaj niewielkie. Równina Bełżycka zbudowana jest z margli kredowych i glin zwałowych, pokrytych tylko cienką warstwą pylastą. Wysokości bezwzględne na terenie gminy Konopnica wahają się od 187m npm do 252 m npm. W południowej części gminy przeważa wschodnie nachylenie powierzchni. Na pozostałym obszarze gminy jest ono wielokierunkowe z przewagą północnego ku dolinie Ciemięgi.

Data opublikowania: 12:16, 2 października 2007

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności