Pięćdziesięciolecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Konopnicy

 

  W dniu 21 października 2012 r. odbyła się uroczystość 50 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Konopnicy. Po Mszy świętej w kościele w Konopnicy w intencji strażaków i ich rodzin oraz za zmarłych Druhów, którą celebrował ks. Dziekan Jan Domański dalsza część uroczystości miała miejsce na placu przed nowowyremontowaną strażnicą OSP w Konopnicy. Po przeglądzie pododdziałów ochotniczych straży pożarnych i wciągnięciu flagi na maszt nastąpiło wręczenie odznaczeń, medali i odznak strażackich.

Wójt Gminy Mirosław Żydek wręczył na ręce Prezesa jednostki OSP Konopnica okolicznościowy list gratulacyjny z okazji „Złotego” jubileuszu.   

Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Lublinie Poseł Jan Łopata wręczył odznaczenie „Złoty Znak Związku” zasłużonemu w działalności strażackiej Druhowi Józefowi Nowakowi.  

  Medale i odznaki otrzymali Druhowie :

a) Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa
  Jan Łada
  Jan Bęczkowski
  Kazimierz Jagiełło
  Janusz Madej
b) Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa
  Ireneusz Zieliński  
  Paweł Pietraś
c) Odznakę „Strażak wzorowy”
  Filip Orlik
d) Odznaki „Za wysługę lat”  
    – za wysługę 50 lat
           Jan Łada
          Józef Nowak
    – za wysługę 30 lat
          Adam Bogusław
Medale i odznaki wręczali : Jan Łopata, Sławomir Zygo, Mieczysław Dziura, Jerzy Sieńko i Mirosław Żydek.  
 
  W wystąpieniach okolicznościowych zaproszeni goście z Lublina gratulowali jednostce OSP wspaniałych dokonań w ciągu 50 – lat działalności.
Głos zabierali :
– Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Poseł Jan Łopata, który między innymi pogratulował dobrej pracy i realizacji wielu inwestycji w gminie Konopnica,
– Przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Pani Magdalena Urbaś,
– St. Bryg. Sławomir Galiński, Naczelnik ds. szkoleniowych KW PSP w Lublinie,
– Pan Lucjan Orgasiński, Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska w Lublinie,
– Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Lublinie Sławomir Zygo,
– Pan Dariusz Gajo, Wicestarosta Lubelski,
– St. Bryg. Witold Zborowski, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie.

Po zakończeniu części oficjalnej Prezes jednostki OSP Adam Bogusław zaprosił wszystkich uczestników imprezy na obiad i poczęstunek strażacki. W miłej atmosferze rozmów i wspomnień upłynęła dalsza część uroczystości. Uroczystość prowadził Jerzy Wójtowicz, Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Konopnicy i pracownik Urzędu Gminy.

Data opublikowania: 14:30, 25 października 2012

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności