OGŁOSZENIE

1.png

MIESZKAŃCY GMINY KONOPNICA

Wójt Gminy Konopnica informuje o zamiarze pozyskania dofinansowania na instalację kolektorów słonecznych do podgrzewania wody w prywatnych posesjach mieszkańców naszej gminy. Planujemy pozyskać współfinansowanie na realizację przedmiotowej inicjatywy ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w ramach osi Priorytetowej VI: środowisko i czysta energia , Działanie 6.2. Energia przyjazna środowisku. PROJEKT BĘDZIE REALIZOWANY JEDYNIE W PRZYPADKU OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA Z POWYŻSZEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO W ramach projektu zainstalowane będą kolektory słoneczne wraz z urządzeniami towarzyszącymi o mocy dostosowanej do wielkości budynków i liczby domowników. Wysokość dofinansowania instalacji zestawów solarnych będzie wynosić max. 86% w tym udział gminy 1% , wartość wkładu własnego właścicieli posesji to 14 % wartości instalacji. Planowany koszt całkowity instalacji na jednej posesji wyniesie od 13000,00 do 16000,00 zł. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

 1. Projektem objęte są budynki mieszkalne znajdujące się na terenie Gminy Konopnica
 2. Projekt nie obejmuje dofinansowania budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz budynków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych .
 3. Projekt nie obejmuje dofinansowania instalacji urządzeń na dachach pokrytych eternitem.
 4. Budynki objęte projektem muszą być wyposażone w instalację ciepłej i zimnej wody, posiadać dobry stan techniczny dachu oraz miejsce potrzebne na urządzenia instalowane wewnątrz budynku.
 5. Istnieje możliwość montażu kolektora na ścianie budynku od strony południowej w przypadku braku możliwości montażu na dachu.
 6. Gmina Konopnica po zakończeniu robót budowlanych przekaże Właścicielowi budynku w nieodpłatne użytkowanie na okres 5 lat zestaw solarny wraz z instalacją. Po upływie tego okresu zestaw solarny zostanie własnością Właściciela budynku. Przez 5 lat od zakończenia realizacji projektu Właścicielem sprzętu i urządzeń wchodzących w skład zestawu solarnego będzie Gmina Konopnica.
 7. Właściciel budynku posiadający zestaw solarny zobowiązany będzie do jego odśnieżania , oczyszczania i użytkowania zgodnie z przeznaczeniem .
 8. Zgoda wszystkich współwłaścicieli budynku na udział w projekcie.

Zapraszamy Państwa do składania ankiet w siedzibie Urzędu Gminy Konopnica Punkt obsługi klienta, której wypełnienie umożliwi zebranie danych niezbędnych do opracowania wymaganej dokumentacji projektu. W przypadku zgłoszenia dużej ilości chętnych o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie stanowić będą następujące kryteria :

 • Złożenie ankiety w terminie do 23 kwietnia 2012 r.
 • Kompletność wypełnienia ankiety
 • Kolejność składania ankiet

Ankieta do pobrania

Data opublikowania: 15:21, 5 kwietnia 2012

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności