OGŁOSZENIE

Gmina Konopnica informuje, że wyłoniony w drodze przetargu Wykonawca przystępuje do montażu kolektorów słonecznych w ramach projektu EKO ENERGIA w GMINIE KONOPNICA i JASTKÓW.

Uzgadnianie terminu montażu planowane jest poprzez kontakt telefoniczny przedstawiciela Wykonawcy z właścicielami budynków.


Do kontaktu z ramienia Wykonawcy upoważnieni są:
· w sprawach dotyczących prac montażowych
P. Piotr Bolanowski – tel. 601615529
· w sprawach terminów wykonania
P. Lucjan Prugar – tel 669310 503

Montaż instalacji planowany jest w następujących terminach:

Konopnica, Kozubszczyzna, Lipniak, Marynin, Radawczyk Drugi,Stasin, Tereszyn,
Uniszowice, Zemborzyce Podleśne, – lipiec 2015 r.
Motycz Józefin, Motycz Leśny – sierpień 2015 r.
Pawlin, Radawiec Mały, Sporniak- wrzesień 2015 r.
Szerokie, Motycz, Zemborzyce Tereszyńskie – lipiec,sierpień, październik 2015 r.
Radawiec Duży, Zemborzyce Dolne, – lipiec, wrzesień, październik 2015 r.

Zemborzyce Wojciechowskie – lipiec, sierpień 2015 r.

<

Data opublikowania: 08:28, 2 lipca 2015

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności