Empatia, integracja, szacunek.

Takie pojęcia poznały i przyswoiły sobie dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym na zajęciach dydaktyczno-warsztatowych „Bezpieczeństwo- Sport- Zdrowie" prowadzonych przez światowej klasy sportowców- paraolimpijczyków. Odbyły się one na terenie szkoły 04.03.2015r. w ramach projektu Katedry Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością KUL, Katedry Zdrowia Publicznego KUL i Gminy Konopnica. Inicjatorkami spotkania były: prof. Julia Garbaniuk i dr Katarzyna Król, a zajęcia odbyły się przy udziale wolontariuszy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prelekcję i pokaz poprowadzili dla uczniów członkowie Fundacji Akademia Integracji, Panowie: Arek Jabłoński, Radosław Stańczuk i Rafał Treter – sportowcy uprawiający szermierkę, uczestnicy i medaliści Igrzysk Paraolimpijskich w Sydney, Atenach i Pekinie oraz Mistrzostw Europy i Mistrzostw świata.
W warsztatach wzięły udział dzieci z klas I-III i IV- VI. Uczestniczył w nich również wójt Gminy Konopnica Pan Mirosław Żydek.
Zajęcia odbyły się w atmosferze ogromnej otwartości. Prowadzący łamali w swoich opowieściach tematy tabu dotyczące niepełnosprawności. Zachęcali uczniów do zadawania pytań w myśl zasady, że rozumiemy to, co znamy. Poprowadzili pogadankę i przedstawili film o barierach, które łamią niepełnosprawni, o potrzebie posiadania rodziny i czerpania z życia wszystkiego, co najlepsze. Ich wystąpienie niosło też apel o rozsądek i ochronę własnego życia i zdrowia. Niepełnosprawność nie jest , jak podkreślali goście, kalectwem, ale zmusza każdego do ogromnych zmian w życiu i zdwojonego wysiłku. Przesłaniem ich prelekcji był również apel skierowany do słuchaczy o rozwijanie własnych pasji i dążenie do wyznaczonego celu.
Spotkanie uświetniły pokazy walk szermierczych, które zaprezentowali nam niepełnosprawni sportowcy i takie, w których, pod ich kierunkiem, wzięły udział dzieci z klas IV –VI. Uczniowie, korzystając z całego sprzętu sportowego, mogli spróbować swoich sił w walce na szpady. Spotkanie przyniosło dzieciom wiele satysfakcji i było ważną lekcją, uczącą ich jak czerpać radość z życia, jak łamać bariery wynikające z niewiedzy i uprzedzeń, jak ważne jest okazywanie innym szacunku i tolerancji.

Data opublikowania: 08:08, 9 marca 2015

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności