OGŁOSZENIE

Urząd Stanu Cywilnego w Konopnicy prosi Jubilatów, mieszkańców gminy Konopnica, zawierających związek małżeński w 1964 r. lub w latach wcześniejszych, którzy jeszcze nie otrzymali „ Medali za długoletnie pożycie małżeńskie”, o zgłoszenie się do USC tel. (81) 5031081 w. 47 lub za pomocą poczty e-mailowej na adres: [email protected] – będzie to wyraz akceptacji na wystąpienie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskami o nadanie medali za „Długoletnie pożycie małżeńskie”, co wiąże się z późniejszym udziałem w uroczystości wręczenia powyższych medali w urzędzie gminy.
W przypadku gdy związek małżeński był zawierany w innym urzędzie należy dostarczyć odpis skrócony aktu małżeństwa.
Małżeństwa, które już potwierdziły swoją akceptację na przyznanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” nie muszą potwierdzać tego faktu po raz drugi.
Ostateczny termin na zgłoszenie to 25 kwietnia 2014 r.

Krzysztof Ostrowski
Zastępca Kierownika USC w Konopnicy

Data opublikowania: 11:15, 1 kwietnia 2014

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności