Ogólnopolski zjazd Szkół Witosowskich w Różańcu

W dniu 10 października 2015 r. dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu oraz uczniowie z pocztu sztandarowego i uczestnicy konkursu plastycznego pt. „Witos w oczach dzieci”, wzięli udział w Ogólnopolskim Zjeździe Szkół Witosowskich zorganizowanym w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu. Uroczystość została zorganizowana dla upamiętnienia 120 rocznicy powstania Ruchu Ludowego oraz 70 rocznicy śmierci Wincentego Witosa. Obchody rozpoczęto uroczystym przemarszem pocztów sztandarowych do pobliskiego kościoła, gdzie odprawiona została msza dziękczynna poświęcona wymienionym wyżej wydarzeniom historycznym. Dalszy ciąg uroczystości odbył się w szkole, gdzie na początku nauczyciele prowadzący powitali zaproszonych gości i wszystkie szkoły wraz z delegacjami, dyrektor przedstawił historię Zespołu Szkół w Różańcu. Następnie zabrali głos m. in. posłanka na Sejm Genowefa Tokarska i przedstawiciele władz lokalnych. W dalszej kolejności uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny na temat życia i działalności Wincentego Witosa jak też losów Ruchu Ludowego, warunków życia na wsi i nawiązania do tych tematów w literaturze. Na zakończenie wszyscy goście spotkali się na uroczystym obiedzie. Naszą szkołę reprezentowali: Julia Poleszak, Sylwia Nakonieczna, Jakub Włosek – poczet sztandarowy oraz Wiktoria Gąska i Hanna Plewik uczestniczki konkursu plastycznego.

Data opublikowania: 09:17, 29 października 2015

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności