Kolejna międzynarodowa inicjatywa bez granic!

A w Gimnazjum?

Kolejna międzynarodowa inicjatywa bez granic!

Gimnazjum w Radawczyku Drugim tym razem we współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy Konopnica.

Tym razem pozyskana kwota 33450 złpochodzi z Narodowego Centrum Kultury,a wartość całego polsko – ukraińskiego projektu to 37550 zł.Autorski projekt nauczycielki Gimnazjum im. W. Pola wRadawczyku Drugim pani Lidii Skubisz, odniósł sukces dzięki zaangażowaniu i otwartości na współpracękilku osób, przede wszystkim dyrektora Gimnazjum pana Andrzeja Cywińskiego oraz pani Magdaleny Tomasik – dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Konopnica.

Wymiana międzynarodowa zostanie zrealizowana we wrześniu br. na południu Polski w artystycznym i wielokulturowym mieście Przemyślu. Gimnazjaliści podekscytowani możliwościami teatru cieni, zaangażowani będą w działania teatralne. Młodzież ukraińska pochodzi zcentralnej i wschodniej Ukrainy. Poznaliśmy się w Wieliczce listopadzie 2014 r., tworząc spektakl ,,Wolność”
w konwencji teatru tańca. Osoby te pośrednio lub bezpośrednio doświadczyły rzeczywistości wojny, będąc dziećmi uchodźców z Krymu, którzy zamieszkują obecnie w ośrodku Puszcza Wodica pod Kijowem.

Projekt ma charakter artystyczny; zakłada stworzenie spektaklu teatralnego zpolsko-ukraińską narracją w konwencji teatru cieni o tematyce wartości uniwersalnych tj. miłość, wartość cierpienia. Sztukę pragniemy wystawić na scenie Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu, gdzie działa doceniany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego najstarszy w Polsce
i posiadający wieloletnią tradycję współpracy z Teatrem Polskim we Lwowie – teatr amatorski ,,Fredreum”.

Działania, które podejmiemy, wypływają z głębokiego pragnienia pomocy młodzieży ukraińskiej żyjącej w sytuacji niepokoju i świecie nieobliczalnej wojny. Priorytetem jest również poszerzenie horyzontów myślowych oraz kompetencji społecznych młodzieży polskiej. Wspólnymi siłami zamierzamy kreować rzeczywistość przeciwwagi: arteterapii, przyjaźni międzynarodowej, spokoju, wolności tworzenia i wpływania na otoczenie.

Chcemy podkreślić wartość przyjaźni polsko-ukraińskiej, otwartości na bliskość międzynarodową, wsparcie inicjatyw, służących niwelowaniu stereotypów inacjonalizmów.Pragniemy wkomponować się w oddech wielokulturowości miasta Przemyśla i propagować powyższe idee na terenie naszej gminy (spotkanie ze społecznością lokalną i występ w Konopnicy).

Uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych tj. zwiedzanie Muzeum Sztuki Współczesnej, Podziemi miasta ma na celu ukazanie historyczno-kulturowej spuścizny regionu i kraju, jak również teraźniejszego potencjału twórczego narodu polskiego. Celem jest ukazanie kultury (tworzonej i odbieranej) jako siły duchowej każdego narodu, którą można wzmacniać, a nawet wskrzeszać.

Udział uczestników w nabożeństwie w Archikatedrze Greckokatolickiej (Sobór św. Jana) jak i Archikatedrze Przemyskiej ma także charakter poznawczy: chcemy podkreślić wagę ekumenizmu i religii jako wspólnej wartości bez względu na różnice obrządku czy wyznania. Odmienności kulturowe zamierzamy zaprezentować jako bogactwo dziedzictwa narodowego, co dodatkowo podkreślone zostanie podczas narodowych Wieczorków Kultury.

Przygotowanie i świętowanie Nocy Iwana Kupały nad rzeką San ma na celu pokazanie piękna naszych wspólnych korzeni słowiańskich, pokrewieństwo duchowe na przestrzeni wieków; zakładamy zbliżenie międzynarodowe.

Pieszy Rajd na Kopiec Tatarski oprócz walorów turystycznych ma na celu zapoznanie z niezwykłymi legendami średniowiecznego miasta Przemyśla.

Przyjazd na teren Lubelszczyzny ma celu ukazanie bogactwa kultury, rodzinnych tradycji, rozpowszechnienie działań i założeń projektu.

Wspólne działania jak i tworzenie słowniczka polsko-ukraińskiego mają na celu nabycie kompetencji językowych.

Aktywność na www.mapakultury.pl rozpowszechnieni i realnie odzwierciedli realizowane zamierzenia. Widoczność inicjatywy zapewnimy zaprojektowanymi przez uczestników autorskimi koszulkami z logo projektu Polsko-Ukraińskie horyzonty kulturalne – Przemyśl…

Inicjatorzy

Data opublikowania: 14:49, 8 czerwca 2015

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności