Ogłoszenie o Festiwalu „Jawor- u źródeł kultury 2023”

Zgłoś się na Festiwal twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny „Jawor – u źródeł kultury 2023”! Czekamy do 31 marca 2023.

Festiwal twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny „Jawor – u źródeł kultury 2023”, który w tym roku Radio Lublin organizuje po raz drugi, jest adresowany do dorosłych, młodzieży i dzieci kultywujących tradycje zespołów ludowych, a także artystów czerpiących inspiracje z kultury tradycyjnej. Festiwal zakłada szeroką prezentację i przez to popularyzację kultury ludowej w następujących kategoriach: solista (śpiewak lub instrumentalista), zespoły ludowe, kapele ludowe (w tym młodzieżowe i dziecięce zespoły śpiewacze), rękodzieło artystyczne.

Regionalny festiwal twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny „Jawor – u źródeł kultury 2023” zostanie zorganizowany we współpracy z Muzeum Wsi Lubelskiej w niedzielę, 30 kwietnia jako nieodpłatna otwarta impreza rodzinna dla mieszkańców całej Lubelszczyzny. Uczestnikami festiwalu regionalnego będą osoby/instytucje wybrane przez jury na podstawie zgłoszeń w ramach przed festiwalowego przeglądu. Jury jednocześnie będzie odpowiedzialne za wyłonienie laureatów festiwalu regionalnego. Przewidzieliśmy nagrody finansowe oraz – dla muzyków – możliwość nagrania płyty w Studiu Nagraniowym Radia Lublin.

Laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach (oprócz kategorii solista) będą mogli zaprezentować się na arenie ponadregionalnej w czasie czerwcowego festiwalu twórczości ludowej „Jawor – u źródeł kultury” w Muzeum Wsi Kieleckiej – Parku Etnograficznym w Tokarni. Festiwal ten jest organizowany przez Radio Kielce.

Poniżej przedstawiamy harmonogram:

Przed festiwalowy przegląd twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny 

– powołanie pięcioosobowego jury, opracowanie regulaminu, dokumentów rekrutacyjnych (1-30 marca 2023)

– rekrutacja uczestników i przyjmowanie zgłoszeń uczestników w kategoriach solista (śpiewak lub instrumentalista), zespoły ludowe, kapele ludowe (w tym młodzieżowe i dziecięce zespoły śpiewacze), rękodzieło artystyczne (7-30 marca 2023)

– wyłonienie grupy 24 finalistów (po 6 uczestników w każdej z kategorii), którzy wystąpią w festiwalu kultury tradycyjnej Lubelszczyzny „Jawor – u źródeł kultury 2023” (do 11 kwietnia)

Festiwal twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny „Jawor – u źródeł kultury 2023” (30 kwietnia)

– prezentacja finalistów – występy muzyczne i pokaz rękodzieła artystycznego w Muzeum Wsi Lubelskiej zorganizowane jako rodzinna, nieodpłatna impreza otwarta

– ocena prezentacji jury i wyłonienie laureatów miejsc 1., 2. i 3. w każdej z czterech kategorii

– wręczenie nagród (1. miejsce – po  2 000,00, 2. miejsce – po 1 500,00, 3. miejsce – po 1 000,00 zł)

Zachęcamy do udziału mieszkańców oraz twórców  ludowych z gminy Konopnica.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Data opublikowania: 10:53, 17 marca 2023

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności