Nowy samochód dla OSP Pawlin

img_3736_640x480.jpg

img_3736_640x480.jpg

Z radością zawiadamiamy, że Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawlinie wzbogaciła się o samochód ratowniczo- gaśniczy GBA 2,5/16 marki MAN z pełnym wyposażeniem do ratownictwa drogowego o wartości 765 157,00 zł, z czego 85% stanowi kwota dofinansowania z EFRR.

  Wozu tej klasy pozazdrościć mogą nam nawet jednostki Państwowych Straży Pożarnych.

Zakup samochodu został sfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w ramach partnerskiego projektu gmin: Jastków, Konopnica, Niedrzwica Duża, Bełżyce pn. ”Zakup wyposażenia dla OSP Moszenki, OSP Pawlin, OSP Strzeszkowice Duże i OSP Babin należących do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego”( liderem projektu jest gmina Jastków) .

Całkowita wartość projektu: 3 192 926, 00 zł, kwota dofinansowania z EFRR: 2 713 987,10 zł

Data opublikowania: 12:25, 28 października 2010

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności