Nowy nabór zgłoszeń na usuwanie azbestu

Informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego„, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór zgłoszeń lokalizacji będzie trwał w dniach:

06.05.2019r.  –  24.05.2019r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Konopnica pok. nr 22 w godzianach pracy urzędu. Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Konopnica, tel. 81 5031081 wew. 49 oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia  można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Usuń azbestPrzewodnik Krok po kroku.

Jednocześnie informuję, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w okolicach IV kwartału 2019roku.  

Data opublikowania: 08:26, 7 maja 2019

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności