ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE PALIWA ROLNICZEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODKCJI ROLNEJ W 2019

Informujemy, że w 2019r. producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego składamy w dwóch terminach:

  1. od 1 lutego 2019 do 28 lutego 2019– do wniosku należy dołączyć faktury VAT ( lub ich kopie) dokumentujące zakup paliwa rolniczego w okresie 1 sierpnia 2018 do 31 stycznia 2019r.,
  2. od 1 sierpnia2019 do 31 sierpnia 2019 do wniosku należy dołączyć faktury VAT( lub ich kopie) dokumentujące zakup  paliwa rolniczego  w okresie od 1 lutego 2019 do 31 lipca 2019r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi:

100,00zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła *

 

* W odniesieniu do bydła dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W/w dokument wydaje się na wniosek producenta rolnego.

 

Nowy wzór wniosku można pobrać  w Punkcie Obsługi Klienta oraz w pokoju nr 2.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Data opublikowania: 13:12, 17 stycznia 2019

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności