Nauczyciele z Gimnazjum w Radawczyku Drugim z wizytą w College Joseph Kessel w Monflanquin we Francji.

Kolejny sukces i kolejna wymiana w Gimnazjum im. W. Pola w Radawczyku Drugim. Tym razem był to wyjazd nauczycieli wraz z dyrektorem  p. A. Cywińskim do College Joseph Kessel w Monflanquin we Francji. Głównym celem wymiany była obserwacja pracy pedagogów francuskich i wymiana doświadczeń metodą Job-Shadowing – poznawanie pracy na danym stanowisku poprzez obserwację w ramach programu Erasmus+ – Mobilnośc kadry edukacji szkolnej. Projekt miał miejsce w grudniu. Dyrektor Andrzej Cywiński reprezentował Gimnazjum w Radawczyku Drugim, a dyrektor Richard Bringuier – College w Monflanquin.

Nasz projekt zakładał podniesienie atrakcyjności, aktywności i kreatywności szkoły. W czasie trwania naszego spotkania  uczyliśmy się od siebie poprzez edukację formalną jak i pozaformalną. Prezentacje, obserwacje zajęć, dyskusje, pozwoliły każdej ze stron poznać system pracy, struktury zarządzania placówką oświatową. Pozyskaliśmy wiedzę niezbędną do aktywnej i wydajnej pracy.  Do głównych obszarów, którymi zajmowaliśmy się  należy zaliczyć: podniesienie prestiżu szkoły, zarządzanie szkołą (projekt organizacyjny, finanse), uzależnienia i zapobieganie im, motywowanie uczniów do samodzielnej i twórczej pracy zarówno w szkole jak i w domu, współpraca zespołowa, zastosowanie technologi TIK w celu poniesienia atrakcyjności szkoły i nadanie jej europejskiego charakteru.

Nasze gimnazjum brało udział w wymianach międzynarodowych z Litwą, a więc z krajem wschodniej Europy. Obecnie skupiliśmy się na projekcie zachodnioeuropejskim, który pozwolił na budowanie poczucia aktywności,  świadomego obywatelstwa, umiejętności językowych.

Mając na uwadze wyjazd różnych osób pracujących w gimnazjum poznaliśmy jak funkcjonuje gimnazjum we Francji.  Pedagog zwrócił więc uwagę na obszar uzależnień (używki, cyberprzemoc) i współpracy z instytucjami pozaszkolnymi w celu zapobiegania tym uzależnieniom, skupił się na zmotywowaniu uczniów z problemami do podejmowania pozaszkolnych działań rozwijających ich mocne strony, a tym samym dowartościowujących ich i promujących placówkę, występujące problemy wychowawcze w szkole, współpracę z rodzicami. Dowiedział się, że w szkole francuskiej są uczniowie z opiniami lub orzeczeniami, i  przyznawane są uczniom indywidualne nauczania. Ponadto poznał kompetencje i kwalifikacje pedagoga francuskiego i możliwości do wglądu w sytuację rodziny. Nauczyciel przedmiotowy poznał bazę dydaktyczną i nowe metody nauczania w kontekście atrakcyjności przekazywanej wiedzy, pracy z uczniami zdolnymi, pracy w grupach, wykorzystywania TIK. Zdobyte doświadczenia i nabyte kompetencje pracowników będziemy  wcielać w życie naszej szkoły, poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej, zakup pomocy dydaktycznych, tablic interaktywnych. Każdy z uczestników projektu będzie miał okazję na małą reorganizację siebie i swojego stanowiska pracy. Pozwoli to na podniesienie jakości naszej placówki, aktywizację pozostałych nauczycieli, jak też na reklamę – promocję w środowisku lokalnym. Każda bowiem wymiana jaka dokonuje się w naszej szkole, pozwala na stwierdzenie, że tu „wiele się dzieje”, że szkoła ma pomysły na swój rozwój, że chce pokazać młodemu człowiekowi jak ważne są kontakty społeczne i integracja.

Każdy z uczestników obserwował swojego partnera – „odpowiednika” ze strony francuskiej przez 7 dni . W ten sposób szkoła partnera francuskiego była obserwowana kompleksowo we wszystkich obszarach. Jednocześnie partnerzy z Francji mieli możliwość skonfrontowania swojej pracy z pracą polskich nauczycieli dzięki obserwacji nagrań wideo lekcji w polskiej szkole.

Cały projekt miał pomóc polskiej szkole w jej rozwoju dzięki zastosowaniu rozwiązań stosowanych w szkole francuskiej. Jednocześnie wymiana doświadczeń pozwoli na wdrożenie konkretnych rozwiązań w naszym gimnazjum  stosowanych w Collège Joseph Kessel we Francji, a tym samym zwiększy atrakcyjność i prestiż szkoły.

Ta wizyta pozwoliła zobaczyć jak wiele podobieństw łączy obydwie placówki,
a jednocześnie co jeszcze można udoskonalić. Wymiana była bardzo owocna i przyczyniła się do szerszej współpracy, a w przyszłości zaowocuje wymianą młodzieży. Warto bowiem rozszerzyć nasze kontakty o kolejny kraj na zachodzie Europy.

Malownicza okolica i urok  małego francuskiego miasteczka Monflanquin urzeka każdego, kto choć raz zdołał tam pojechać. Życzliwość zaś i gościnność mieszkańców sprawia, że chce się tu wrócić ponownie.

Uczestnicy projektu.

 

Data opublikowania: 12:03, 16 stycznia 2017

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności