Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027

W bieżącym roku kończy się czteroletnia kadencja ławników sądów rejonowych i okręgowych. Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023r., poz. 217 z późn. zm.) wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym. Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konopnica

Data opublikowania: 14:34, 6 czerwca 2023

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności