Na ludowo i operetkowo w Motyczu  otwarcie amfiteatru

Wspaniała uroczystość za nami. W dniu 5 października w Motyczu przy „Domu Kultury” odbyło się uroczyste otwarcie amfiteatru. Swą obecnością zaszczycili nas oficjalni goście: Jan Łopata – Poseł na sejm RP, Mirosław Żydek – Wójt Gminy Konopnica, Andrzej Kloc – Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich, Lucjan Orgasiński – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego, Jerzy Babkiewicz – radny Powiatu Lubelskiego, Ryszard Góra – Burmistrz Miasta Bełżyce, Stanisław Bielak – Dyrektor Zakładu Energetycznego w Lublinie, Karol Salagierski – LGD, Jerzy Sieńko – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Konopnicy, Andrzej Duda – Przewodniczący rady Gminy, Konrad Banach – Zastępca Wójta Gminy Konopnica, Anna Olszak – Sekretarz Gminy Konopnica, radni Gminy oraz dyrektorzy szkół zlokalizowanych na terenie Gminy.

Otwarcie związane było z uroczystym poświęceniem obiektu przez proboszcza motyckiej parafii ks. kan. Stanisława Szatkowskiego oraz ks. Adama Pendla wikariusza z parafii w Konopnicy. O godzinie czternastej przy pięknej pogodzie gromadzili się mieszkańcy Motycza oraz z innych miejscowości znaszej gminy. To dla nas ważne wydarzenie, można powiedzieć historyczne, gdyż jeszcze nie tak dawno miejsce to było opuszczone i zdegradowane, porośnięte suchymi drzewami i krzakami – a dziś mamy piękne miejsce integracji – amfiteatr, gdzie swoje talenty mogą prezentować dzieci, młodzież i zespoły i kapele, teatr – mówił Mirosław Żydek, wójt Gminy Konopnica. Były podziękowania. Bardzo serdecznie przemawiał Jan Łopata, poseł na Sejm RP, mieszkaniec Motycza i pomysłodawca tej jakże ważnej inwestycji, którą można było zrealizować przy znacznym udziale funduszy Unijnych. Jako pierwszy na scenie wystąpił Teatr Muzyczny z Lublina zwidowiskiem „Lata 20-ste, lata 30-ste” – bardzo spodobało się publiczności, razem z artystami śpiewano znane szlagiery z dawnych lat. Dzieci (klasa 4-6) ze Szkoły Podstawowej w Motyczu zaprezentowały scenki z życia, Wincentego Witosa, patrona swojej szkoły. Przedstawienie zostało przygotowane pod kierunkiem Elżbiety Kamińskiej, Moniki Wiertel oraz Aleksandry Choroszewskiej. Grupa taneczna (klasa I B, II) zaprezentowała wiązankę tańców ludowych. Dzieci do występu zostały przygotowane przez Bożenę Zbiciak i Danutę Banaszek, również nauczycielki ze SP wMotyczu. Ważnym wydarzeniem był występ Zespołu Ludowego Rola, który po 30 –tu latach wznowił swoją działalność. Panie zaprezentowały pieśni ludowe, zwyczajowo śpiewane w naszym regionie. Na szczególna uwagę zasługuję odtworzenie pieśni, spisanej od Zofii Maj w 1986 r. podczas badań etnograficznych. Pieśń została przygotowana pod kierunkiem Agaty Kusto, etnomuzykologa z WA UMCS w Lublinie. Jak zwykle nie zawiodła publiczności Dziecięco Młodzieżowa Orkiestra Dęta, działająca przy Szkole Podstawowej w Motyczu. Orkiestra prowadzona jest przez Antona Szaszkowa. Rytmiczne rytmy utworów granych przez orkiestrę udzielały się publiczności. Końcowym punktem programu był występ Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej. To nie przypadek – Wanda Kaniorowa, założycielka zespołu właśnie w Motyczu zaczynała swą artystyczną drogę. W„Domu Kultury” w Motyczu mamy pamiątki związane z jej osobą. Warto by tak piękne występy ispotkania przy w amfiteatrze w Motyczu były kontynuowane w przyszłych latach.

Data opublikowania: 12:49, 10 października 2014

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności