Ministerialne pieniądze dla Konopnicy

photo_640x480.jpg

19 marca 2010r. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie minister spraw wewnętrznych
i administracji Jerzy Miller  spotkał się z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z naszego województwa.
Celem wizyty było przekazanie wójtom, burmistrzom, prezydentom oraz starostom promes dotacji celowych oraz umów na  przebudowy
i budowy nowych dróg.

Łącznie minister przekazał Lubelszczyźnie wsparcie finansowe w kwocie 80,9 mln złotych. Aż 66,37 mln zł przekazane zostały 68 samorządom z naszego województwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2010 rok.
Dzięki temu zmodernizowanych zostanie co najmniej 154 km dróg.
Na spotkaniu naszą gminę reprezentował Wójt Mirosław Żydek. Na jego ręce minister przekazał umowę dotacji na kwotę 663 tys. zł na przebudowę drogi gminnej Nr 106944L  tzw. „trakt kazimierski”  w miejscowości Motycz na odcinku  o długości 1435m.

Ostateczny termin realizacji zadania określa się na koniec listopada 2010 r.  

 

Data opublikowania: 11:18, 24 marca 2010

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności