MIESZKAŃCY GMINY KONOPNICA I GMINY JASTKÓW

Informacja dla mieszkańców Gminy Jastków i Gminy Konopnica uczestniczących w Projekcie : EKO-ENERGIA W GMINIE KONOPNICA I JASTKÓW realizowanym w ramach Działanie 6.2. Energia przyjazna środowisku, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych montażem kolektorów i pieców na biomasę, że zmuszeni byliśmy do odstąpienia od umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym RAPID Sp. z o.o. z winy leżącej po stronie Wykonawcy. W związku z zaistniałą sytuacją zamierzamy przystąpić do ogłoszenia kolejnego przetargu na zadanie. W najbliższym czasie przeprowadzimy postępowanie przetargowe. Planowany termin zakończenia Projektu to 30.11.2015 r. Po wyłonieniu Wykonawcy przystąpimy do dalszych prac instalacyjnych na trenie gminy Konopnica i gminy Jastków.
W związku z powyższym zmianie ulegnie wstępny harmonogram wykonania instalacji w poszczególnych miejscowościach . O wynikach przetargu i nowym harmonogramie poinformuję Państwa na bieżąco.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Data opublikowania: 12:21, 13 stycznia 2015

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności