Mieszkańcy Gminy Konopnica

W związku ze zbliżającymi się Dożynkami Powiatu Lubelskiego 
Starosta Lubelski ogłosił KONKURS NA NAJŁADNIEJSZˇ POSESJĘ POWIATU LUBELSKIEGO
w 2 kategoriach: zagroda wiejska (gospodarstwo rolne) oraz zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna.

Celem organizacji konkursu jest podniesienie walorów estetycznych i ogólnego wyglądu Powiatu Lubelskiego oraz zapewnienie bardziej atrakcyjnych warunków do rekreacji i wypoczynku mieszkańców. Komisja konkursowa wybierze trzy najładniejsze posesje, a ich właściciele otrzymają nagrody pieniężne oraz pamiątkowe statuetki w dniu 31 sierpnia podczas obchodów Dożynek Powiatowych.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie należy dokonywać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Konopnica do dnia 24 lipca 2015r. (na załączonym druku zgłoszeniowym).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 081-50-31-081 wew. 15.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa
.


Data opublikowania: 08:50, 3 lipca 2015

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności