Mieszkańcy Gminy Konopnica!

W związku z pytaniami odnośnie dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi informujemy, iż pierwszej kwartalnej wpłaty należy dokonać do 15 lipca 2013r. na rachunek bankowy Gminy Konopnica Bank Spółdzielczy w Poniatowej Nr 07 8735 0007 4000 0008 2000 0010, a każda następną w terminach: do 15 października, 15 stycznia, 15 kwietnia danego roku.
W tytule przelewu należy wpisać: adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne, imię i nazwisko właściciela nieruchomości lub osoby na którą była składana deklaracja, z dopiskiem „opłata za odpady” lub „opłata za śmieci”.

Data opublikowania: 05:21, 8 lipca 2013

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności