LGD „Kraina wokół Lublina”

W dniu 27 lutego o godz. 13:00 odbędzie się warsztat refleksyjny – spotkanie mające na celu bieżącą analizę procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jego wpływu na otoczenie – obszar LGD „Kraina wokół Lublina”.

Przeprowadzenie warsztatu refleksyjnego jest elementem corocznej ewaluacji wewnętrznej, do której zobligowana jest lokalna grupa działania.
Zapraszam do udziału w spotkaniu członków LGD reprezentujący różne sektory oraz środowiska, beneficjentów działań wdrażanych za pośrednictwem LGD, mieszkańców obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”.

Program warsztatu będzie obejmował następujące zagadnienia:
• stopień realizacji finansowej i rzeczowej LSR (osiągnięte wartości wskaźników),
• funkcjonowanie LGD i biura,
• analiza sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LSR – prezentacja raportu z ewaluacji zewnętrznej,
• podsumowanie spotkania i dokonanie ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku.

Proszę o zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu telefonicznie (81 532 30 65, 81 534 45 28) lub pocztą elektroniczną ([email protected]) do dnia 23 lutego 2023r. (czwartek).

Materiały dotyczące stopnia realizacji LSR oraz funkcjonowania LGD zostaną wysłane do osób, które potwierdzą swoje uczestnictwo w warsztatach.

Zapraszam do udziału.

Z poważaniem
Małgorzata Olechowska
Prezes LGD „Kraina wokół Lublina”

Data opublikowania: 08:40, 22 lutego 2023

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności