Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Konopnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.) Gmina Konopnica zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  prowadzące działalność na terenie Gminy Konopnica, do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Konopnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o i wolontariacie na rok 2017.

Opracowywany Program będzie stanowić podstawę współpracy Gminy Konopnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać w terminie do 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia poprzez przesłanie zmian do projektu Programu współpracy, na adres poczty elektronicznej: [email protected].

 

PROGRAM  WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ  POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2017 ROK  

 

Data opublikowania: 15:19, 25 października 2016

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności