,,EUROINSPIRACJE – nowe możliwości dla Gimnazjum w Radawczyku Drugim”

Z Gimnazjum w Radawczyku Drugim do Collège Joseph Kessel w Monflanquin we Francji. 9630,00 EUR
– pozyskane z FRSE przez szkołę na kolejny projekt.

„EUROINSPIRACJE – nowe możliwości dla Gimnazjum w Radawczyku Drugim”- to kolejny projekt,który zrealizuje szkoła w 2016 roku.Gimnazjum podejmuje wiele różnych działań, projektów, przedsięwzięć. Czy to z EFS, czy wymiany międzynarodowe. Większość tych projektów do tej pory służyło młodzieży. Poznawała ona inne kultury. Nasi uczniowie podróżowali na Litwę, by tam współpracować ze swoimi rówieśnikami i tworzyć przedstawienia teatralne, ale także uczestniczyli w wymianach z Litwą, Hiszpanią, Ukrainą, Rumunią w naszym kraju, czy to w okolicach Lublina, czy nad polskim morzem gdzie powstawały sztuki teatralne w różnych technikach(pantomima, teatr cieni itp). We wszystkich tych projektach nasi pedagodzy służyli młodzieży, tej naszej, ale i tej z zagranicy. Teraz przyszedł czas na edukację kadry. Dlatego też zrodził się pomysł na obecny projekt. Czas na współpracę ze szkołą z Francji i edukację w formie jobshadowing. Rozwijamy się by Gimnazjum w Radawczyku stało się szkołą prawdziwie na europejskim poziomie. I tego właśnie chcemy nauczyć się od Collège Joseph Kessel w Monflanquin.
W projekcie uczestniczyć będzie 6 osób ze strony polskiej. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia, a tym samym atrakcyjności i prestiżu szkoły. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki współpracy polsko-francuskiej w konkretnych obszarach. Dzięki międzynarodowemu zespołowi zapewnimy kompleksową obserwację zdiagnozowanych obszarów i zidentyfikowanych potrzeb naszej szkoły i wdrożymy francuskie rozwiązania w Gimnazjum w Radawczyku. W ramach jobshadowing każdy z uczestników będzie współpracował indywidualnie ze swoim odpowiednikiem francuskim uczestnicząc (obserwując) w zajęciach prowadzonych przez niego, czy to z uczniami, czy to obserwując jego pracę własną w odniesieniu do badanego tego dnia obszaru. Będziemy mogli poznać opinię dyrektorów, pedagogów i przedmiotowców z obu krajów na temat jak szkoła funkcjonuje w danym obszarze we Francji , a jak w Polsce i co zrobić aby poprawić to funkcjonowanie w szkole polskiej. Jakie rozwiązania francuskie i w jaki sposób można wdrożyć w Gimnazjum w Radawczyku. Tak wypracowany ” Bank Dobrych Praktyk” zostanie wdrożony w szkole polskiej. Spotkania w ostatnie dwa dni projektu posłużą podsumowaniu i ewaluacji działań i współpracy już w znacznie szerszym gronie (władze samorządowe, pracownicy szkoły, przedstawiciele instytucji wspierających, rodzice, uczniowie). To pozwoli znacznie poszerzyć grono uczestników projektu i nadać mu wymiar europejski, a przez to poznamy w ramach panelu dyskusyjnego jak każda osoba ze społeczności lokalnej może tworzyć pozytywny wizerunek szkoły. Działania te przyczynią się bezpośrednio do osiągnięcia zakładanych celów.

Andrzej Cywiński – Dyr. Gimnazjum

Data opublikowania: 13:00, 8 stycznia 2016

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności