Kolejne udogodnienia dla klientów w Starostwie Powiatowym w Lublinie

Z przyjemnością informujemy, że w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa oraz Wydziale Geodezji zostały uruchomione terminale płatnicze. Od teraz będzie można dokonywać opłat, z wyłączeniem opłaty skarbowej, przy użyciu karty płatniczej bezpośrednio na niektórych stanowiskach pracy w ww wydziałach, a nie jak było do tej pory tylko w kasie Starostwa Powiatowego w Lublinie.

Płatności kartą można dokonywać w:

  • Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa:
  • Rejestracja Pojazdów w Lublinie
  • Filia w Bełżycach
  • Filia w Bychawie
  • Wydziale Geodezji:
  • Filia w Bełżycach
  • Filia w Bychawie

Terminale płatnicze umożliwią dokonanie opłat m.in. za wydanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego oraz wypisów, wyrysów i  kopii dokumentów z zasobu geodezyjnego. Oczywiście, nie jest to jedyna forma płatności, gdyż dotychczasowa gotówkowa w kasie Starostwa jest nadal dostępna dla wszystkich klientów.

Płatność kartą w Filiach Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa – w Bełżycach i Bychawie obciążona jest opłatą manipulacyjną, którą ponosi klient. Natomiast płatności w Filiach Wydziału Geodezji – w Bychawie i Bełżycach, na stanowisku Rejestracja Pojazdów w Lublinie oraz w kasie Starostwa będą dokonywane bez dodatkowych opłat.

Różnica w kwestii prowizji wynika z faktu, iż dostawcą terminali są dwie różne firmy. Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, która jest jednym z dostawców usługi pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 2 zł, natomiast drugi dostawca – bank – opłat nie pobiera. Biorąc pod uwagę fakt, że już nie będzie trzeba iść do banku lub na pocztę, załatwiając sprawy w Bychawie czy Bełżycach powyższa kwota wydaje się nie być dużym wydatkiem.

Ponadto informujemy, że na stronie http://info-car.pl/infocar/wykaz-uslug.html istnieje możliwość dokonania opłaty przelewem/kartą płatniczą za wydanie prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego oraz uzyskania szczegółowych informacji o całym procesie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

Płatności kartą to kolejne usprawnienia, jakie wdrożyło Starostwo z myślą o klientach. Od 1 czerwca 2016r. we wtorki zostały wydłużone godziny pracy od 7.00 – 17.00, tak aby mieszkańcy „przed pracą” czy „po pracy” mogli m.in. złożyć wniosek, odebrać decyzję,  prawo jazdy czy dowód rejestracyjny, a także uzyskać informację nt rozpatrywanej sprawy.

Mamy nadzieję, że wprowadzone rozwiązania będą dużym udogodnieniem dla naszych klientów oraz zwiększą ich komfort obsługi.

Jolanta Skiba
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Data opublikowania: 11:51, 1 lipca 2016

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności