Jublileusz 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Motyczu Leśnym

W dniu 4 października 2014 r. odbyła się uroczystość 50-lecia OSP w Motyczu Leśnym. Po Mszy świętej w kościele w Motyczu w intencji członków OSP Motycz Leśny oraz zmarłych Druhów, którą celebrowali Ks.kan. Konrad Dobrowolski – kapelan gminny straży i Ks.kan. Stanisław Szatkowski – proboszcz parafii Motycz dalsza część uroczystości miała miejsce na placu przed strażnicą OSP w Motyczu Leśnym. Uroczystość otworzyła i prowadziła Druhna Sylwia Chochoł-Skocz. Po przeglądzie pododdziałów straży i wciągnięciu flagi na maszt, powitaniu strażaków i zaproszonych gości, Prezes OSP Motycz Leśny Druh Adam Raczyński przedstawił historię jednostki. Wójt Gminy Konopnica – Druh Mirosław Żydek wręczył na ręce Prezesa OSP w Motyczu Leśnym Druha Adama Raczyńskiego okolicznościowy list gratulacyjny z okazji „Złotego” jubileuszu.

W punkcie dotyczącym wręczenia medali i odznak strażackich srebrnymi medalami za zasługi dla pożarnictwa zostali uhonorowani Druhowie Adam Złocki, Sebastian Kuwałek i Piotr Jędrej, brązowymi medalami Druhowie Damian świeć, Przemysław Walczak, Adam Ogórek, Łukasz Żelazo, Adam Jędrej i Grzegorz Jędrej. Medale wręczali Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Lublinie – Druh Poseł Jan Łopata, Poseł do Parlamentu Europejskiego – Druh Krzysztof Hetman i Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku – Druh Wojciech Piekarczyk. Odznaki strażak wzorowy wręczono Druhnom i Druhom: Marzena Zawada, Sylwia Chochoł-Skocz, Konrad Banach i Szymon Fliśkiewicz. Odznaki wręczali Prezes ZOP Związku – Druh Wojciech Piekarczyk i Wiceprezes Sławomir Zygo. Medale za wysługę lat wręczali Wiceprezes ZOGm. Związku – Druh Mirosław Żydek i Sekretarz ZOGm. ZOSP Jerzy Wójtowicz. Odznaki za wysługę 50 lat otrzymali Druhowie Witold Caboń i Henryk Walczak, za 30 lat Druh Adam Raczyński, za wysługę 10 lat Druhowie Mirosław Czępiński i Arkadiusz Chołojczyk, za 5 lat Druhowie Jakub Szymański i Jarosław Szczęśniak.

Wójt Gminy Konopnica – Druh Mirosław Żydek wręczył statuetki pamiątkowe dla czterech najbardziej zasłużonych strażaków z OSP Motycz Leśny – Witolda Cabonia, Henryka Walczaka, Wacława Pluty i Jana Raczyńskiego oraz dla Mirosława Hałasa – Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie w podziękowaniu za przekazanie jednostce średniego samochodu pożarniczego. Z kolei Prezes OSP Motycz Leśny Druh Adam Raczyński w podziękowaniu za troskę i wielkie zaangażowanie wręczył statuetki okolicznościowe dla Druhów: Posła Jana Łopaty, Wójta Gminy Mirosława Żydka, Przewodniczącego Rady Andrzeja Dudy, Zastępcy Wójta Konrada Banacha, Sekretarza ZOGm. Związku Jerzego Wójtowicza.

W kolejnym punkcie uroczystości nastąpiło przekazanie kluczyków do pozyskanego z Komendy Miejskiej PSP w Lublinie średniego samochodu pożarniczego marki Jelcz dla OSP w Motyczu Leśnym. Przekazania samochodu na ręce Prezesa jednostki Druha Adama Raczyńskiego dokonali Wójt Gminy Mirosław Żydek, Druh Poseł Jan Łopata i Komendant Miejski PSP St.bryg. Mirosław Hałas. Poświęcenia samochodu dokonał kapelan gminny straży Ks.kan. Konrad Dobrowolski. Kierowca uruchomił sygnalizację świetlną i dźwiękową nowo pozyskanego pojazdu. Trzeba przyznać, że samochód prezentował się okazale, a u strażaków z Motycza Leśnego można było dostrzec autentyczną dumę z dokonań jednostki.

W wystąpieniach okolicznościowych zaproszeni goście z Lublina gratulowali jednostce OSP Motycz Leśny wspaniałych dokonań i dziękowali Wójtowi oraz Radzie Gminy za realizację wielu inwestycji w ciągu ostatnich lat. Głos zabierali wręczając listy gratulacyjne: europoseł Druh Krzysztof Hetman, poseł Druh Jan Łopata, Sekretarz Województwa Lubelskiego Druh Artur Walasek, Komendant Miejski PSP St.bryg. Mirosław Hałas, Prezes ZOP Związku Druh Wojciech Piekarczyk, Wiceprezes WFOśiGW w Lublinie Druh Lucjan Orgasiński, Wiceprezes ZOP ZOSP w Lublinie Druh Sławomir Zygo.

Po części oficjalnej gospodarze uroczystości zaprosili strażaków ze wszystkich jednostek OSP gminy Konopnica oraz gości na wspólny poczęstunek. Profesjonalny zespół „Mayday” zaprezentował się na scenie w koncercie. Muzyka porywała do tańca Druhny i Druhów, w tym członkinie KGW, które pomagały strażakom z Motycza Leśnego w organizacji uroczystości. Dużym powodzeniem cieszyła się zjeżdżalnia-dmuchaniec dla dzieci młodszych. Z kolei Druhowie Jerzy Wójtowicz i Krzysztof Ostrowski poprowadzili konkurs z atrakcyjnymi nagrodami dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum o historii działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. Wynajem sceny i zjeżdżalni, występ zespołu muzycznego oraz nagrody w konkursie były możliwe dzięki współfinansowaniu imprezy z projektu w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 oraz z Gminy Konopnica.

Uroczystość Jubileuszowa 50-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Motyczu Leśnym zapisała się jako znaczące i udane wydarzenie. W kronice jednostki OSP znalazły się nowe wpisy zaproszonych gości – z gratulacjami i życzeniami dalszych sukcesów w działalności. świętowanie w Motyczu Leśnym, dnia 4 października 2014 r. przeszło już do historii, ale miłe wspomnienia i moc wrażeń pozostaną na długo w pamięci wszystkich uczestników.

Jerzy Wójtowicz

Data opublikowania: 15:43, 7 października 2014

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności