Ja  Obywatel. Od Samorządu Uczniowskiego do Parlamentu Europejskiego  lekcja obywatelska.

Kim jest obywatel? Jaką postawą powinien kierować się na co dzień? Jakie cechy i umiejętności winien posiadać każdy z nas, by zyskać miano dobrego obywatela? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań nasi gimnazjaliści otrzymali podczas piątkowej lekcji obywatelskiej, w której udział wzięli uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Wśród grona mentorów znaleźli się: pan Jan Łopata – Poseł na Sejm RP, pan Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu Europejskiego, pan Mirosław Żydek – Wójt Gminy Konopnica, pan Konrad banach – zastępca Wójta Gminy Konopnica oraz pan Andrzej Duda – Przewodniczący Rady Gminy Konopnica.
Tę niecodzienną lekcję przygotował Samorząd Uczniowski wraz ze swoim opiekunem – panią Anetą Putowską oraz we współpracy z dyrektorem – panem Andrzejem Cywińskim. Celem spotkania było spojrzenie na ideę obywatelstwa przez pryzmat szkoły, miejscowości, kraju i Europy. Mogli nam o tym opowiedzieć ludzie, którzy pełnią różne funkcje, mają ogromny bagaż doświadczeń i z ideą obywatelstwa obcują każdego dnia. Blisko dwugodzinne spotkanie rozpoczęli uczniowie – przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Milena Piwowarska i Laura Zdybel przekonywały, że Samorząd Uczniowski to narzędzie rozwijania kluczowych kompetencji obywatelskich, to instytucja, która daje uczniom wiele możliwości działań, ale jest skuteczna tylko wówczas, jeśli cała społeczność szkolna angażuje się w jego pracę.
Potem przyszła kolej na zadawanie pytań, a ponieważ 11 listopada obchodziliśmy święto Niepodległości, to uczniowie zapytali, czy świadomość obywatelska to także poczucie tożsamości narodowej oraz znajomość historii własnego narodu. I choć każdy z panów przytaczał różne przykłady, to zgodni byli w jednym: musimy czuć się Polakami i być dumni z naszych przodków. Pan Jan Łopata podkreślał, że mamy piękne symbole narodowe – powinniśmy je szanować. święto Niepodległości to wspaniała okazja, by wywiesić flagę, wspólnie z rodziną świętować fakt, że Polska po 123 latach niewoli powróciła na mapy Europy. Ale unikajmy takich zachowań, które są przejawem wandalizmu. I tu do dyskusji włączyła się pani Iwona Palczewska – nauczycielka historii. Oto jej słowa: „Byłam we wtorek w Warszawie i to nieprawda, że wszyscy warszawiacy uczestniczyli w ulicznej burdzie. Widziałam ludzi, którzy wspólnie z rodzinami, małymi dziećmi radośnie świętowali ten dzień. Szkoda, że media nie pokazały takich scen, bo takie obrazy są najlepszym przykładem świadomego obywatelstwa.”
A potem rozmawialiśmy o tym, jaka jest różnica między postawą biernego a aktywnego obywatela ( świetnie zobrazował to w swojej wypowiedzi pan Konrad banach), która z tych postaw bliższa jest współczesnej młodzieży, o szacunku, zaangażowaniu w sprawy społeczne, odpowiedzialności (o tym mówił gospodarz naszej gminy – pan Mirosław Żydek, który przecież codziennie stara się dbać o nasze dobro) i dotrzymywaniu słowa. I tu najlepszym przykładem była postawa pana Krzysztofa Hetmana, który niestety z przyczyn losowych nie mógł uczestniczyć w całej nasze lekcji obywatelskiej, ale mimo wszystko przyjechał na spotkanie z młodzieżą, bo jak powiedział, obiecał, ze się z nimi spotka.
A zatem dotrzymywanie słowa – to także ważna cecha wzorowego obywatela. Chyba taka postawa znaczyła więcej, niż często tylko puste obietnice. A zatem czas na podsumowanie. Obywatel to nie tylko osoba, którą łączy szczególna więź z państwem, to człowiek, który chce angażować się w sprawy społeczności, regionu, kraju, osoba, która potrafi dać coś od siebie. Szanuje swój kraj i pracuje na szacunek innych, bo jak powiedział pan Krzysztof Hetman: „Europa będzie taka, jaka będzie Polska. Jeśli będziemy szanować siebie, inni będą szanować nas”
Piątkowa lekcja obywatelska świetnie wpisuje się w misję naszej szkoły, ale i w ważną rolę szkoły jako instytucji, która wychowuje młodzież, uczy wartości i pozwala im świadomie wkraczać w dorosłe życie. A przecież chcemy, by właśnie tacy byli nasi uczniowie.

Aneta Putowska

Data opublikowania: 07:43, 2 grudnia 2014

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności