JUBILEUSZ 50-LECIA OSP W ZEMBORZYCACH TERESZYŃSKICH

W dniu 4 października 2015 roku odbyła się uroczystość 50-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zemborzycach Tereszyńskich. Obchody rozpoczęły się od Mszy świętej o 11.30 w Kościele w Zemborzycach w intencji członków OSP Zemborzyce Tereszyńskie oraz zmarłych Druhów, którą celebrował ks. wikariusz Tomasz Nowaczek. Dalsza część uroczystości kontynuowana była na placu przed strażnicą OSP
w Zemborzycach Tereszyńskich. Uroczystość otworzyła i prowadziła Magdalena Wadowska.

Po złożeniu meldunku przez Komendanta Gminnego OSP Druha Piotra Gołębiowskiego – Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie Druhowi Posłowi Janowi Łopacie nastąpił przegląd pododdziałów Ochotniczych Straży Pożarnych, a następnie wciągnięcie flagi na maszt i odegranie hymnu narodowego.

Wśród zaproszonych gości byli obecni: Poseł do Parlamentu Europejskiego Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Druh Krzysztof Hetman, Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju Druh Marceli Niezgoda, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie Poseł na Sejm RP Druh Jan Łopata, Pani Marzena Skoczylas – Inspektor reprezentująca Starostę Lubelskiego Pana Pawła Pikulę, Wójt Gminy Konopnica Druh Mirosław Żydek, Zastępca Wójta Gminy Konopnica Pani Anna Olszak, Skarbnik Gminy Konopnica Druhna Marta Skulimowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Zemborzycach Tereszyńskich Pani Anna Obara, sołtys wsi Zemborzyce Tereszyńskie Pani Henryka Gołębiowska, sołtys wsi Zemborzyce Dolne Druh Tomasz Krzewiński, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Druh Jerzy Sieńko, a także Prezesi i delegacje
z jednostek OSP Gminy Konopnica.

Zaproszonych gości i zgromadzonych strażaków powitał Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Zemborzyce Tereszyńskie Druh Ireneusz Wróbel, który przedstawił także w zarysie historię OSP Zemborzyce Tereszyńskie, wspomniał jej ciężki moment jakim był pożar jednostki w 2003 roku, który strawił sporą część budynku OSP. A także trudne chwile odbudowy. Wymienił nazwiska najbardziej zasłużonych Druhów tej jednostki.

W punkcie dotyczącym wręczania medali i odznak strażackich uhonorowani zostali niżej wymienieni Druhowie: Odznaki „Strażak wzorowy” przyznane przez Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP otrzymali Druhowie: Mariusz Adamek, Tomasz Adamek, Marcin Stawecki, Michał Stawecki Tomasz Kłos, Wojciech Mazurek, Łukasz Poręba, Andrzej Skamrot.

Medale „ Za wysługę lat” otrzymali: „Za wysługę 40 lat” Druh Władysław Zieliński, „Za wysługę 35 lat” Druh Piotr Gołębiowski, „Za wysługę 25 lat” Druh Michał świca. Odznaczenia i medale strażackie wręczali Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Druh Poseł Jan Łopata, Członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Druh Mirosław Żydek, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Konopnicy Druh Jerzy Sieńko.

Wójt Gminy Konopnica Druh Mirosław Żydek wręczył na ręce Prezesa OSP Zemborzyce Tereszyńskie Druha Ireneusza Wróbla okolicznościowy list gratulacyjny z okazji jubileuszu 50-lecia jednostki.

W wystąpieniach okolicznościowych zaproszeni goście dostrzegli i poruszyli problemy dnia codziennego w funkcjonowaniu jednostki. A mianowicie problemy lokalowe wynikające z przeprowadzki z dotychczasowego miejsca spowodowanej wyznaczeniem przebiegu trasy S-19 akurat przez teren OSP, a co za tym idzie poszukiwania miejsca na nową lokalizację jednostki.

W swoich wystąpieniach zapewnili o zaoferowaniu pomocy ze swej strony
w pozyskaniu środków finansowych na wsparcie w realizacji tej inwestycji. Głos zabrali: Poseł do Parlamentu Europejskiego i Członek ZOW ZOSP RP Druh Krzysztof Hetman, Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju Druh Marceli Niezgoda, Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Lublinie Druh Poseł Jan Łopata, który przekazał na ręce Prezesa OSP list gratulacyjny od Prezesa ZOW ZOSP RP w Lublinie Druha Mariana Starownika, a także Pani Inspektor Marzena Skoczylas – reprezentująca Starostę Lubelskiego Pana Pawła Pikulę.

Po części oficjalnej Prezes OSP Ireneusz Wróbel zaprosił gości i strażaków na wspólny poczęstunek.

Uroczystość jubileuszowa 50-lecia OSP w Zemborzycach Tereszyńskich zapisała się jako znaczące i udane wydarzenie przy ciepłej i wspaniałej pogodzie . Wspólne świętowanie na długo pozostanie w pamięci strażaków, gospodarzy i wszystkich uczestników uroczystości.


Wadowska Magdalena

Data opublikowania: 13:08, 8 października 2015

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności